La importància dels espais periurbans (amb geocerca)

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.5. Espais naturals i biodiversitat

 

Tipus d'activitat: Recurs didàctic

 

Objectiu de l'activitat:

Conèixer racons del municipi, el seu patrimoni històric i natural.

Identificació de sistemes naturals propers als nuclis urbans: boscos, bosquets, torrents...

Identificació de la importància dels sistemes naturals periurbans: problemàtica i gestió.

Saber interpretar un mapa.

Identificació “de visu“ de les muntanyes que conformen les serralades properes.

Identificació dels diferents tipus de paisatge.

Constatació de l’acció humana sobre el medi i el paisatge.

El Vallès com a mosaic de paisatges

 

Descripció breu de l'activitat:

L’activitat principal està vinculada a un itinerari amb diferents punts d’interès al llarg d’un recorregut pe la serra de Ponent relacionats amb els objectius descrits en l’apartat anterior.  Per veure una breu descripció de la ruta    https://cloud.granollers.cat/index.php/s/A2bwBDyKdj9eAge

 

 

 

És una adaptació per als instituts de Granollers que es basa en el“Geocaching”O LA GEOCERCA que és un joc a l’aire lliure on cada participant utilitza un dispositiu GPS per trobar un element (tresor) que una altra persona ha amagat. L’activitat es proposa treballar en tres sessions a partir del que es descriu en el quadern pel professorat que us lliuraran quan sol.liciteu l’activitat a l’Ajuntament.

Aquest recurs didàctic  incorpora dispositius mòbils i geolocalització amb GPS per aprofundir en el coneixement del territori. Permet, per una banda, ser una eina que ajudi l’alumnat a treballar continguts específics i assolir unes competències científiques bàsiques i per una altra, vol ser un apropament al medi local, tot jugant i sensibilitzar tant l’alumnat com el professorat en l’estalvi d’aigua i el coneixement del medi hídric local

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

ESO i Secundària Postobligatòria. Professorat

Per l'alumnat de primària caldria la col·laboració de les famílies i fer-se en horari no lectiu

Temporalització:

Es pot fer durant tot el curs escolar i també es interessant pels casals d’estiu i esplais.  Tan sols cal avisara l’ajuntament per tal d’obtenir el material i l’assessorament necessari per tal de fer l’activitat

 

Durada: 

Preparació del projecte 1h (Professorat)

Sessió 1 -Treball previ a la sortida : 1h lectiva 

Sessió 2- Geocerca- descobrim els tresors de la Serra de Ponent (un matí -3hores)

 Sessió 3 – Activitat col.laborativa de tancament i avaluació amb kahoot . 1 h Concurs entre tots els grups que hagin participat en la geocerca

Calendari:  Curs escolar i estiu (Casals, esplais)

  

Organització de l'activitat:

Amb l’objectiu de facilitar la feina als docents, la proposta d'aprenentatge que es pot incloure dins els crèdits de síntesi de l’ESO, disposeu d'un quadern pel professor i 4 dossiers de treball per l'alumnat (1 per grup d’alumnes, per tant els dossiers s’hauran d’imprimir per duplicat) que donen suport i ajuden a programar les activitats a fer i que podreu sol.licitar al fer l'activitat al Servei de Medi Ambient i Espais Verds (mediambientespaisverds@granollers.cat)

L’activitat està plantejada  en dos àmbits temàtics: espais naturals periurbans  i geografia i paisatge. Perquè els grups de treball no siguin gaire nombrosos, es proposa dividir el grup classe en 4 grups, de manera que 2 grups treballin l’àmbittemàtic dels espais naturals periurbans i els altres dos la geografia i el paisatge. Aprofitant que el recorregut és circular, els dos grups que treballen els mateixos continguts haurien de fer la ruta en sentit contrari.

Nombre d'alumnes per grup: A decidir pel centre

La sessió 1 es per a un grup classe que es dividirà en quatre grups.

La sessió 2 es per fer en quatre grups d’alumnes. Cada grup haurà de:

⦁Trobar 2 o 3 tresors (segons el grup). Cada tresor conté un codi QR. Hauran de llegiramb el mòbil el codi QR i respondre al formulari en línia.

⦁Trobar 1 o 2 punts d’interès (segons el grup). Hauran de respondre un breu formularique trobaran al dossier de treball a partir de l’observació directa de l’entorn.

Com hi haurà dos grups que treballaran cadascun dels itineraris, es proposa que facin la ruta en sentit contrari.El material educatiu que us lliurarà el Servei de Medi Ambient i Espais Verds en cas de sol·licitar l’activitat, us fa una proposta de parades proposades per cada grup. 

Sessió 3 – Activitat col.laborativa de tancament i avaluació amb kahoot per a fer amb un grup o diversos grups classe que hagin fet l’activitat.

Horari de l'activitat: A decidir pel centre

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Activitats al mateix centre i a l'aula i activitats a l'entorn de la serra de Ponent.

L'organitza: Servei de Medi Ambient i Espais Verds, Ajuntament de Granollers

 Nom de la persona de contacte: Servei de Medi Ambient i Espais Verds, Ajuntament de Granollers

Correu electrònic de la persona de contacte: mediambientespaisverds@granollers.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

 L’activitat es troba relacionada amb la ruta de la serra de Ponent de  la que podeu trobar informació addicional a http://www.granollers.cat/node/71800

 

 Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

 

Sol·licita aquesta activitat