Porta a porta comercial a l’illa de vianants

La implicació del comerç és imprescindible per a una bona gestió dels residus que es generen a Granollers.

Els comerços de l’illa de vianants disposen del model Porta a Porta comercial per a la recollida del paper i cartró, l’orgànica i la resta.

Comerços que generen diàriament FINS A 30 LITRES de totes les tipologies de residus
Es tracta d’una generació de residus assimilable a la d’un domicili

Paper i cartró: Porta a porta comercial

Resta de residus: Plataformes mòbils. Cal dipositar-los a l’interior; no és permès deixar-los a terra.

Comerços que generen MÉS DE 30 LITRES de residus d’una o diverses tipologies
Es consideren grans productors de residus

Paper i cartró: Porta a Porta comercial

Orgànica o resta: Porta a Porta comercial

Envasos o vidre: Contenidors de la perifèria de l’illa de vianants. No és permès deixar-los a terra.

Els comerços també poden gestionar una o més tipologies de residus mitjançant un gestor privat.

Consulta les ubicacions de les plataformes mòbils 

L’incompliment de la normativa sobre la gestió de residus, recollida en l’Ordenança municipal dels espais d’ús públic i civisme, comporta sancions econòmiques de fins a 750 €.

Si tens dubtes sobre si el teu negoci es considera gran productor i necessites conèixer com gestionar els residus, pots demanar informació a l’Oficina de Gestió de Residus i Neteja Viària 

Si el comerç recicla correctament, aconseguirem...

  • Ser més eficients en la recollida selectiva, atès que els residus comercials se separen en origen

  • Resoldre dificultats d’ús de les plataformes de la via pública, a l’hora de llençar bosses grans

  • Descongestionar les plataformes de residus que fan servir els veïns i veïnes

  • Tenir una ciutat més neta, més verda, més sostenible