Recollida de residus

Un bon reciclatge comença a casa. Si separem bé cada fracció, llençant cada cosa on li toca i depositant-les dins del seu contenidor, es podrà fer un reciclatge més eficient i donar-li noves vides als materials recuperables com el plàstic, el paper i cartró, el vidre o la matèria orgànica. A Granollers, el 40% ja és de recollida selectiva, però podríem reciclar millor si separéssim correctament abans de llençar-ho a la fracció resta.

Als carrers de Granollers hi ha contenidors per a les 5 fraccions:

A l’illa de vianants, els veïns i veïnes disposen de plataformes mòbils de contenidors per a totes les tipologies de residus domèstics, que han de dipositar a l’interior d’aquests; no és permès deixar-los a terra.

Per evitar problemes d’higiene i males olors, lligueu bé les bosses de matèria orgànica i de resta, i deixeu-les dins del contenidor corresponent.

Si els contenidors de recollida selectiva de paper, envasos i vidre són plens, podeu trucar al telèfon gratuït d'incidències del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental (900 897 000)

Deixalleries

Els residus per als quals no hi ha un sistema de recollida porta a porta o uns contenidors específics al carrer, es poden dipositar a les deixalleries. A Granollers n’existeixen dues:

Què hi podem llençar?

Residus ordinaris

 • Paper i cartró
 • Vidre
 • Envasos lleugers
 • Plàstics
 • Ferralla i metalls
 • Tèxtils
 • Olis vegetals usats

Residus especials

 • Pneumàtics
 • Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri
 • Bateries
 • Dissolvents
 • Pintures i vernissos
 • Piles
 • Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses
 • Olis minerals usats

Voluminosos

 • Mobles i altres
 • Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses
 • Ferralla electrònica: ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics...

Altres

 • Fustes
 • Restes de poda o jardineria
 • Runes i restes de la construcció d'obres menors

Què no s’hi pot llençar?

 • Materials barrejats
 • Matèria orgànica (excepte restes de pa sec)
 • Materials explosius
 • Residus radioactius
 • Residus sanitaris