Més a prop, un programa per a millorar la qualitat de vida de les persones de més de 80 anys

De 2005 a 2010, en cinc anys s'han multiplicat per deu les teleassistències atorgades a persones grans. Actualment, 1040 persones disposen de teleassistències.

15 de Juny 2010
+

 Els granollerins i granollerines a partir de 80 anys que no reben cap prestació de Serveis Socials tenen a la seva disposició el programa Més a Prop,  impulsat per l’Ajuntament de Granollers en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i Creu Roja.

L'objectiu del programa és informar a la persona gran dels serveis i prestacions socials municipals als quals pot accedir, valorar la seva situació personal, realitzar gestions bàsiques per l'accés als Serveis Socials o derivar la persona, si fos el cas, al seu equip d'Atenció Social Primària municipal de referència. Les dades que se n'extreuen permetran descriure la situació de la gent més gran, i ajudaran a planificar nous serveis i a optimitzar els ja existents.

Més a prop és un programa dinàmic i continuat, ja que manté el contacte periòdic amb les persones entrevistades i s’hi aniran incorporant totes les que compleixin 80 anys. L’objectiu és avançar en la creació d’un observatori de fragilitat que permeti conèixer  la situació de la població més gran i fer propostes de millora.

Aquest mes de maig s’ha iniciat la segona edició del programa, 1.032 persones de 80 anys i més grans empadronades al municipi i que actualment no tenen contacte amb els Serveis Socials municipals rebran una carta de l'Ajuntament de Granollers informant-los que un/a treballador/a social es posarà en contacte amb ells per concertar una cita al seu domicili. Posteriorment, si la persona gran accepta, es farà l'entrevista, en la qual el/la professional complimentarà un qüestionari sobre diversos aspectes funcionals, socials i de qualitat de vida de la persona, li farà entrega d'un dossier amb informacions diverses sobre les prestacions dels serveis socials municipals i sobre la llei de dependència.

728 persones ateses l'any 2009

Aquest programa que es va iniciar l'any 2009, hi van participar 782 persones. El perfil d’usuari és un col·lectiu format principalment per dones. Les persones perceben la seva salut com a regular i en general hi ha un estat nutricional bo. Requereixen cert ajut en les activitats instrumentals de la vida diària tot i ser independents per les activitats bàsiques. Tenen una xarxa social rica i viuen en habitatge de propietat, i en un 50% dels casos els seus ingressos majoritàriament són inferiors a 600€.

En el decurs dels 12 mesos següents a l'entrevista, en la seva major part com a conseqüència d'aquesta, un total de 121 persones s'han incorporat com a noves usuàries de serveis socials de suport a la seva autonomia: 112 disposen ja de teleassistència, 1 de servei d'ajut domiciliari i 8 dels dos serveis alhora.