Obert el termini per demanar ajuts per aportar habitatges a la Borsa de Lloguer Municipal

L'ajut de 1.000 euros es pot demanar a Granollers Habitatge fins al 19 de desembre

28 de Novembre 2022
+

Fins al 19 de desembre les persones propietàries que vulguin cedir el seu habitatge per ser arrendat a través de la Borsa de Lloguer Municipal poden demanar a Granollers Habitatge un ajut de 1.000 euros. Aquesta subvenció s’atorga per compensar la rebaixa o reducció del preu de lloguer que determina la Borsa de Lloguer Municipal respecte el preu del mercat del lloguer lliure.

Per rebre aquest incentiu cal complir un seguit de condicions:

  • La vigència del contracte ha de ser de, com a mínim, cinc anys, i ha d’haver estat formalitzat a partir del gener de 2020 i fins al 19 de desembre de 2022.
  • L’habitatge ha de disposar de cèdula d’habitabilitat i certificat energètic.
  • En cas de no tenir algun d’aquests documents la Borsa de Lloguer Municipal també els incentiva amb un límit de 200 euros per habitatge per les despeses de tramitació, honoraris tècnics, visats i taxes de tramitació.

L’objectiu d’aquestes subvencions és mobilitzar el parc privat d’habitatges buits a Granollers per destinar-los a lloguer, mitjançant la Borsa de Lloguer Municipal, a través de les condicions d’ús i preus que estableix aquest servei municipal.

La Borsa de Lloguer Municipal fa d’enllaç entre les persones propietàries i les persones que busquen un habitatge de lloguer per sota del preu de mercat. A més tramita els contractes de lloguer i en fa un seguiment del cobrament i bon ús dels habitatges durant tota la durada de l’arrendament. També, a través del sistema Avalloguer, cobreix la propietat de fins a sis mensualitats en cas d’impagament de la renda de lloguer.

L’Ajuntament de Granollers va posar en marxa la Borsa de Lloguer Municipal l’any 2001 i actualment gestiona un total de 95 habitatges que estan en lloguer.