Nova aprovació inicial del Pla de Millora Urbana del sector PAU 131 de Granollers

El seu desenvolupament pot permetre la construcció d'un centenar d'habitatges en un àmbit situat darrere el camp de futbol del c. Girona

22 d'Abril 2020
+
Imatge aèria del sector que es desenvoluparà urbanísticament darrere el camp de futbol del carrer Girona. Imatge: Google Maps
La Junta de Govern Local ha tornat a aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana del sector PAU 131 que abasta l’illa situada entre els carrers Agustina d’Aragó, Tetuan, Minetes i el camp de futbol del carrer Girona i que ha presentat la societat Cimexco, SA (Grup Sorigué). Es tracta d’una illa no edificada, actualment destinada a aparcament a l’aire lliure on el planejament permetrà, entre d'altres, la construcció d'un centenar d'habitatges, 37 dels quals seran d’habitatge públic de protecció oficial. 
 
Fa poc més d'un any la Junta de Govern Local havia aprovat inicialment aquest Pla de Millora Urbana que ara s'ha modificat incorporant les prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB). Així, es defineix una nova ordenació urbanística més oberta que la prevista en el Pla d'Ordenació Urbana Municipal mantenint els paràmetres de sostre vigents (8.620 m2), i incrementant les superfícies de cessió de sòl públic, tant de carrers com d’espais lliures. Així, el Pla preveu que les edificacions es disposin més lliurament a l'illa, amb la forma d’una "ela" de diferents alçades i profunditats per millorar les condicions d'assolellament dels habitatges, i els espais lliures es configurin amb una placeta al nord, al carrer de les Minetes; i un altre espai al sud, tocant al camp de futbol del carrer Girona, on un vial unirà els carrers d'Agustina d'Aragó i de Tetuan. També s'ampliarà en 2 metres per la banda est el carrer d'Agustina d'Aragó per compensar la supressió de la seva ampliació en un àmbit veí que l’Ajuntament impulsa paral·lelament, el PAU-25C. Aquesta aprovació es va tractar aquest dimarts al si de la Comissió informativa de l’Àrea de Territori que es va celebrar telemàticament.
 
La distribució del sòl és la següent: 
Àmbit: 4276 m2
Sòl públic 1.539 m2,
Sòl privat 2.737,18 m2
  
Pel que fa al sostre resultant, es distribueix:
Residencial 8.074,43 m2 de sostre
Règim lliure 5.652,10 m2 de sostre. Màx. 66 habitatges
Protegit règim general 1.614,89 m2 de sostre. Màx. 25 habitatges
Protegit règim concertat 807,44 m2 de sostre 10%. Màx. 12 habitatges
 
El desenvolupament d'aquest sector i els sectors veïns representarà un estímul rellevant per a la transformació urbanística i la revitalització dels entorns del camp de futbol de la ciutat, tal i com s’ha tractat al si del Consell Assessor Urbanístic de Granollers. Un cop aprovada per la Junta de Govern Local aquesta nova ordenació urbanística s'exposarà al públic pel termini d'un mes i es remetrà novament a la Generalitat.