Les comunitats de veïns podran resoldre dubtes o problemes en una oficina específica

Can Jonch acollirà aquest servei que, entre d'altres, donarà eines per gestionar o prevenir conflictes i promoure la convivència a les escales

24 de Maig 2017
+
El regidor de Civisme i Convivència, Participació Ciutadana i Barris, Rudy Benza i l'alcalde Josep Mayoral, en la presentació de l'Oficina de Suport a les Comunitats de Veïns
Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau serà també l'espai de referència de les comunitats de veïns alhora de resoldre dubtes o problemàtiques que els puguin afectar. 
L'Oficina de Suport a les Comunitats de Veïns neix com un servei municipal gratuït que té com a objectiu principal donar eines per enfortir les comunitats de veïns perquè puguin abordar els conflictes o dificultats que s’hi generin i, sobretot, fomentar la bona convivència i el civisme entre el veïnat, exceptuant els conflictes que es dirimeixin per via judicial i la gestió directa de les comunitats de propietaris.
Des d'aquesta Oficina també s'informarà sobre subvencions i ajuts per a la rehabilitació d'edificis. La creació d'aquesta oficina estava prevista en el Programa d'Actuació Municipal i pretén fomentar una convivència pacífica i respectuosa en el si de les comunitats de veïns fent que la ciutadania s'apropiï de valors cívics. 
 
Oficina de Suport a les Comunitats de Veïns
Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
C. del Rec, núm. 19. 08401 Granollers
Tel. 93 842 68 33
a/e:civisme@ajuntament.granollers.cat
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Tardes: hores convingudes
 
Una experiència que no ve de nou
 
El Pla de barris que es va dur a terme al barri del Congost entre 2006 i 2011 va permetre a l'Ajuntament, mitjançant reunions amb les comunitats de veïns, prevenir conflictes i promoure hàbits de convivència i civisme. Des d'aleshores s'ha exportat aquesta manera de treballar a d'altres barris de Granollers on s'ha considerat oportú, en funció de les problemàtiques detectades i sempre amb la col·laboració de les entitats veïnals referents dels territoris on s'ha intervingut.
 
Fins a dia d'avui s'han visitat al voltant de 150 comunitats de veïns i s'ha parlat amb el president/a i veïns de l'escala per valorar les problemàtiques i plantejar una intervenció més global, organitzant, si s'esqueia, una reunió del veïnat de tot el bloc. Així s'han convocat 60 reunions de comunitats de veïns a tota la ciutat, de manera preferent als barris de Sant Miquel, Can Mònic, Congost, Font Verda i Granollers Nord, amb la participació de 700 veïnes i veïns, tan propietaris com llogaters.
En aquestes reunions es fa difusió de les ordenances de civisme i es donen eines per gestionar les dificultats de convivència a la comunitat i als espais públics adjacents. Els temes més detectats i que més s'han tractat són: sorolls dins les comunitats i fora, comportaments incívics, problemes relacionats amb alta mobilitat de llogaters o pisos ocupats, manca de neteja i cura del espais comuns (entrada, escales, patis de llums, portes trencades, etc.) i impagaments de les quotes de la comunitat.