L’Ajuntament fa un estudi de la mobilitat als polígons de Coll de Manya i Font del Ràdium

S’ha fet una diagnosi de la mobilitat als dos polígons industrials i s’han definit propostes per fomentar una mobilitat més sostenible

15 de Febrer 2023
+
Polígon Font del Ràdium

L’Ajuntament de Granollers ha impulsat durant l’any 2022 un estudi de la mobilitat dels polígons Coll de la Manya i Font del Ràdium, on hi ha 123 empreses amb més de 3.000 treballadors. L’objectiu de l’estudi ha estat conèixer els patrons de mobilitat actual a al voltant d’aquests dos polígons industrials de la ciutat (hàbits de mobilitat, temps de desplaçament, orígens, predisposició al canvi, mobilitat in labore, etc.) i també identificar propostes de millora a diferents escales i per part dels diferents agents implicats (persones treballadores, empreses, associacions, administració pública, etc.).

El programa d’actuacions derivades del Pla de Mobilitat Sostenible de Granollers 2018-2024 ja incorporava la realització d’un estudi específic d’aquests dos polígons industrials, situats a ambdós costats de la C352, entre la C17 i la Ronda Sud i que es troben aïllats respecte a la zona urbanitzada a causa dels desnivells i les infraestructures, amb la finalitat de cercar solucions adaptades als treballadors i empresaris.

Propostes cap a una mobilitat més sostenible

A més de la diagnosi, l’estudi vol definir propostes per fomentar una mobilitat més sostenible i que ampliïn les opcions de mobilitat existents. Del gruix de propostes que han sorgit de l’estudi, i que l’Ajuntament està ja avaluant, cal destacar les següents:

· Construcció d’un vial segur per a bicicletes i vianants que enllaci la Ronda Sud amb els dos polígons. Un 15 % de les persones enquestades s’han mostrat predisposades a canviar el cotxe/moto per la bici o el VMP si es crea aquest carril.

· Explorar la viabilitat i funcionament d’un bus llançadora des de l’estació de Granollers-Centre als dos polígons, amb implicació de tots els agents.

· Creació dels mecanismes per a l’aprofitament dels busos d’empresa privats que existeixen actualment

· Impuls del vehicle compartit. El 30% de les persones enquestades usuàries del vehicle privat compartirien cotxe si l'empresa els ajudés a buscar companys/es, i un 13% si disposessin d'aparcament prioritari.

Totes les conclusions es van compartir amb les empreses dels dos polígons el desembre i amb el sector industrial de la ciutat en la Taula d'Associacions de Polígons celebrada el passat 25 de gener.

L’estudi ha comptat amb la implicació de l’Associació d’Empreses del polígon Font del Ràdium i l’Associació d’Empreses del polígon Coll de la Manya, i el suport de la Diputació de Barcelona. Hi han participat les empreses dels dos polígons, amb les quals s’han mantingut entrevistes, i també de les persones que hi treballen, a través d’una enquesta creada per recollir les pràctiques, percepcions i demandes des de la perspectiva dels usuaris directes. Han participat el 26 % de les empreses dels polígons que representen el 54 % de les persones que hi treballen, gairebé mil miler.