L’Ajuntament de Granollers aprova inicialment el Reglament de Participació Ciutadana

És una de les principals accions incloses dins del Pla de Participació Ciutadana

04 de Març 2019
+
Imatge del Ple municipal del mes de febrer

El Ple municipal celebrat el dimarts 26 de febrer ha aprovat inicialment el Reglament de Participació Ciutadana de Granollers amb els vots a favor del PSC, PdeCAT-Demòcrates, Ciutadans i PP i l’abstenció d’ERC-AG i Crida-CUP. La redacció d’aquest Reglament era una de les accions incloses al Pla de Participació aprovat per unanimitat i incorporat al PAM 2015-2019.

L’objectiu del Reglament de Participació Ciutadana és fer més efectiva la participació ciutadana, recórrer a noves formes de govern més properes a les necessitats dels veïns i veïnes i fer de l’administració un ens més obert i transparent. Per això, el Consell de Ciutat, el màxim òrgan de participació ciutadana de Granollers, va rebre com a primer encàrrec liderar la redacció d'aquest reglament a través d'un procediment participatiu que incorporés noves mirades i noves perspectives a partir de les aportacions de la pròpia ciutadania.

El Consell de Ciutat va acordar delegar aquesta tasca a la Comissió de participació formada per 18 membres que representen el teixit social de la ciutat. Aquesta comissió va fer tres grups de treball i cinc sessions i va presentar un document amb les següents propostes a incloure al Reglament de Participació Ciutadana:

• Facilitar informació clara abans de participar

• Fer una bona difusió de tots els processos, canals i esdeveniments participatius que hi ha a Granollers

• Habilitar mecanismes de participació ciutadana àgils, amens, divertits i adaptats a la ciutadania per facilitar la participació activa

• Estimular la participació des de la proximitat territorial, el barri i l’entorn més pròxim

• Desenvolupar espais virtuals de participació per facilitar que el màxim nombre de persones puguin participar activament

• Promoure mecanismes i processos de democràcia directe

• Promoure el debat sobre temes que són d’interès per a la ciutadania

• Garantir una resposta institucional al final de qualsevol procés de participació

• Promoure la formació en participació dels diferents serveis de l'Ajuntament

A partir d’aquesta proposta, els serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament han donat forma al document que s’ha posat a disposició de la ciutadania a la Seu Electrònica de l’Ajuntament, durant un termini de 15  dies hàbils per garantir la informació pública prèvia a l’inici de la tramitació del Ple. Durant aquest termini s’han recollit propostes formulades, per exemple, pels grups municipals de la CUP i ERC.

Es tracta, doncs, d'un document per a la ciutadania fruit de les les aportacions de moltes persones que actualitza els reglaments de participació, recull la tradició granollerina de participació informal col·lectiva i aporta elements de flexibilitat.

Aquest Reglament, que ha estat aprovat inicialment pel Ple i que estarà en fase d'exposició pública durant 30 dies, regula els canals de relació entre la ciutadania i l’Ajuntament de Granollers per fomentar el coneixement de l’activitat pública, facilitar l’accés a la informació pública, i incentivar la participació ciutadana en la presa de decisions, garantint el funcionament eficaç de l’acció pública municipal. 

El document recull els instruments per a la Participació Ciutadana (processos de participació i debat públic, consells de participació i altres òrgans de participació, fòrums ciutadans, iniciativa ciutadana, consultes populars...). També reconeix el dret a la participació de tota la ciutadania per donar resposta als reptes que ha d'afrontar la ciutat i,a més, recull mesures pel foment de la cultura participativa a través dels equipaments de proximitat (com els centres cívics) o amb mesures de suport al teixit associatiu.