Granollers rep 72 sol·licituds per a les subvencions previstes al Pla d'habitatge municipal

Les sol·licituds corresponen a habitatges repartits per diferents indrets de la ciutat

23 de Desembre 2016
+

Des del mes d'octubre en què es va iniciar el procés per demanar subvencions del Pla d'habitatge municipal fins al 22 de desembre, s'han obert 72 expedients per rebre ajuts directes al lloguer, 54 corresponents a joves entre 18 i 35 anys i 18 per a subvencions al lloguer dels contractes signats a través de la Borsa de Lloguer Municipal. Pel que fa als ajuts a la propietat, s'han obert 17 expedients per subvencionar les despeses corresponents a la tramitació de la cèdula d’habitabilitat i del certificat energètic fins un màxim de 200 euros per habitatge. 

Aquests darrers expedients permetran ampliar els pisos que gestiona directament la Borsa de Lloguer Municipal i permetran potenciar l’acció de la Borsa en les polítiques per al foment del lloguer assequible i de lloguer social a la ciutat. 

Per a millorar les condicions dels accessos dels edificis s'han presentat 26 sol·licituds (24 d'edificis plurifamiliars; 1 per a un habitatge unifamiliar i 1 per a un local comercial), majoritàriament per a la construcció de rampes i alguns ascensors que es traduïran en una millora dels espais comuns de diverses comunitats de veïns. 

Pel que fa al concurs que l'Ajuntament ha convocat per ampliar el parc públic d’habitatges i posar nous pisos a lloguer a través de la Borsa, s'han presentat oferta econòmica per a 4 pisos. Ara caldrà visitar aquests habitatges, quantificar els arranjaments que si hagin de fer, si s'escau, i valorar els criteris objectius del plec de clàusules. Si les característiques dels pisos s’ajusten als criteris del plec i, finalment es compren, s’incorporaran al patrimoni municipal d’habitatges i es posaran a lloguer a preus més econòmics que els de mercat. 

L’ampliació del parc propi d’habitatge podria ser de 5 pisos atès que darrerament, i amb el mateix objectiu l’Ajuntament ja ha adquirit un pis a la ciutat, exercint el dret de tempteig i retracte.

El 2017 s'obrirà una nova convocatòria d'ajuts per facilitar l'accés a l’habitatge i ajudar a la millora dels edificis de la ciutat 

L'Oficina d'Habitatge de Granollers, instal·lada al carrer del Portalet, ha fet, per aquesta convocatòria del Pla de habitatge municipal, un total de 661 atencions.  Les accions per ajudar a garantir el dret a l'habitatge i la millora de l’accessibilitat tindran continuïtat el 2017.

En paral·lel aquesta convocatòria, l'Ajuntament segueix tramitant expedients a les entitats bancàries i grans tenidors que tenen habitatges buits per tal que aquests pisos siguin cedits i es puguin destinar al lloguer social.