Granollers inverteix 16.000 € estalviats en consums d'edificis municipals en accions contra la pobresa energètica

15 habitatges s'han beneficiat de les intervencions que s'han dut a terme amb l'ajut de col·legis professionals d'aparelladors i arquitectes i d'alumnes d'un cicle formatiu de l'Escola Municipal de Treball

17 de Juny 2016
+
El regidor de Medi Ambient, Activitats i Espais Verds Albert Camps ha explicat en què s'ha invertit l'estalvi produït en la Marató de l'Estalgia
Els 16.000 euros, procedents de l'estalvi aconseguit amb la Marató de l'Estalgia en 19 edificis municipals, s'han traduït en intervencions en 15 habitatges amb pobresa energètica de Granollers, seleccionats pels serveis socials municipals. En concret, en 145 bombetes, fluorescents i altres lluminàries substituïdes; 5 programadors en equips de producció d’Aigua Calenta Sanitària (ACS); i 5 aixetes substituïdes que ajudaran a reduir la factura energètica d'algun dels subministraments habituals a la llar. 
 
A banda de l'avaluació energètica dels habitatges i l'aplicació de millores, el programa també ha inclòs assessorament en contractació energètica i formació i informació. Així, els 26 alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mig d'Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, amb l'ajut de 4 professors, han col·laborat en una primera visita per avaluar energèticament els habitatges triats i s'han col·locat equips per mesurar els consums, si la instal·lació elèctrica de la llar ho permetia. 
 
Més tard, un professional col·legiat ha fet una segona visita per comprovar que s'han dut a terme les tasques de manteniment d'alguns equips, proposades durant la primera visita, i han fet les intervencions esmentades en el primer paràgraf.
 
A més, durant les visites als habitatges, el professional col·legiat ha analitzat la despesa energètica de la llar (gas, electricitat, aigua) i ha fet propostes de modificació de la contractació dels subministraments per tal d'obtenir un estalvi anual de la factura energètica. També el professional ha acompanyat els usuaris o ha fet directament la gestió d'aquestes modificacions davant la companyia comercialitzadora. D'aquesta manera es preveu obtenir un estalvi econòmic mitjà, entre 100 i 300 euros a l'any en cada habitatge. 
 
Respecte a la formació, s'han fet diverses sessions dirigides als estudiants de l'EMT, en concret, una sessió sobre estalvi energètic a les llars, a càrrec del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona, i dues sobre l'edificació i la seva implicació en el canvi climàtic, a càrrec del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. També ha rebut formació el personal de Serveis Socials i també les persones usuàries de les llars, per prevenir la pobresa energètica. 
 
A més, s'ha habilitat també un apartat a la web municipal sobre prevenció de la pobresa energètica amb informació general sobre com evitar un tall de subministrament, com beneficiar-se d'ajuts o descomptes, o com reduir la despesa energètica i d'aigua a casa, entre d'altres. La informació es pot consultar a l'enllaç www.granollers.cat/pobresaenergetica