Granollers aporta estratègies i experiències en el foment de la cultura de pau en el Foro mundial sobre violencias urbanas y educación para la convivencia y la paz, celebrat a Madrid

En el marc d'aquest fòrum, l'Associació Espanyola d'Investigació per la Pau (AIPAZ) ha guardonat a la ciutat de Granollers amb el premi Francisco A. Muñoz Muñoz per la trajectòria de la ciutat en el foment de la pau

09 de Novembre 2018
+
"Claus per abordar la cultura de la pau a les ciutats", una de les conferències de la jornada

Granollers ha participat en la segona edició del Foro mundial sobre las violencias urbanas y educación para la convivencia y la paz, que ha tingut lloc a Madrid del 5 al 8 de novembre. Des de la primera edició del Foro que va teni lloc el mes d'abril de 2017, Granollers com a representant de Mayors for Peace i de la Xarxa de Ciutats Educadores ha participat en el comitè organitzador d'aquest esdeveniment. L'alcalde Josep Mayoral ha intervingut en diverses sessions, en les que s'ha debatut sobre estratègies i experiències en el foment de la cultura de pau  i la convivència. L'educació i la cultura han estat destacats com a elements transversals que han de fer possible els canvis necessaris per avançar cap a ciutats inclusives, sostenibles i pacífiques. 

Claus per treballar la cultura de pau des de les ciutats

En el marc del Foro, des de Granollers com a ciutat líder de la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per pau, conjuntament amb AIPAZ i la Federació Espanyola de Municipis, s'ha organitzat una sessió per debatre sobre quines són les claus per abordar la cultura de pau a les ciutats. Aquesta sessió, que van compartir alcaldes i representants del món local amb experts del món acadèmic, va servir per presentar el projecte que les entitats organitzadores han estat treballant des de la primera edició del Foro. Es tracta d'impulsar plans d'acció local per a fer front a les violències urbanes i educar per a la convivència i la pau. "De la mateixa manera que com a resultat de la implementació de les Agendes 21 de medi ambient a les ciutats, ara en tots els projectes que emprenem cal tenir present l'impacte ambiental, volem construir un instrument perquè d'aquí uns anys qualsevol projecte que s'emprengui des de les ciutats també hagi de portar incorporat un informe que certifiqui que promou la convivència" va afirmar Josep Mayoral.

Dues expertes en temes de pau, Carmen Magallón membre de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz y de la Liga internacional de mujeres por la paz y la libertad (WILPF) i Tica Font, del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, van presentar l'agenda de les ciutats per la pau i la convivència. Es tracta d'un document que analitza les diferents expressions de violència que es donen a les ciutats i proposa eines per a fer-hi front. A partir d'aquesta agenda, cada municipi haurà de desplegar el seu propi pla d'acció, adaptat a la seva realitat.

L'alcaldessa de Rosario (Argentina), Mónica Fein, vicepresidenta de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, va destacar algunes iniciatives que duen a terme per tal de guanyar espais públics per a la ciutadania. "Per a nosaltres promoure espais públics inclusius, fomentar la participació en els barris o treballar amb la nostra societat civil és educador: una forma de construir ciutats de pau", va afirmar.

Una iniciativa de la Diputació foral de Gipuzkoa per promoure la convivència pacífica, en la que ja han participat més del 70% dels municipis de la província, també ha estat compartida en la sessió, presentada per la directora de Convivència i Drets Humans Maribel Vaquero. 

L'Agenda per la pau i convivència està vinculada i inspirada per l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. S'hi va referir Carlos Martínez, alcalde de Soria i Vicepresident europeu de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU). En aquest sentit, l'Agenda 2030 conté un objectiu específic, l'ODS16, que proposa promoure societats pacífiques i inclusives, facilitar l'accés a la justícia per a tots i crear institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells. Un objectiu que, com el 16 restants, no podrà ser assolit sense el compromís de les ciutats i el suport de la ciutadania.

En el marc de la sessió, s'ha presentat el vídeo "construïm la pau, de les ciutats al món", que ha estat elaborat per la Xarxa d'Alcaldes i Alcaldesses per la Pau", per tal de que les ciutats se sumin a la xarxa i promoguin accions de sensibilització i educació per la pau en els municipis.

Un minut de música per la pau

Els assistents al Foro també han pogut conèixer la inciativa que es va dur a terme a Granollers el passat 31 de maig, en el marc de la commemoració del 80è aniversari del bombardeig. Sota el títol "Per la pau: omplim els carrers de música", Anna M Piera,  Anna M Piera, directora de l'Escola Municipal de Música, ha explicat com es va treballar i es va dur a terme "Un minut de música per la pau". Vegeu el vídeo.

Compromís vers una Agenda de pau i convivència a les ciutats

El Foro ha conclòs amb una taula de dones, amb la participació d'alcaldesses, representants d'organismes internacionals i guardonades amb el Premi Nobel.  Totes elles han afirmat que cal un gran pacte de tots i totes per posar fi a la violència i han reclamat més protagonisme de les dones en tots els àmbits, també el polític. 

El Foro ha aprovat un document que recull el compromís de les ciutats de pau.

Suport a la Campanya d'ICAN 

L'alcalde Josep Mayoral, vicepresident de Mayors for Peace ha compartit amb Beatrice Finh, directora executiva de la Campanya ICAN, la iniciativa per abolir les armes nuclears que va guanyar el Premi Nobel de la Pau el 2017, la presentació d'una campanya perquè les ciutats reclamin al govern d'Espanya que s'adhereixi al Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears que va ser aprovat per Nacions Unides el juliol de 2017. En la reunió que van tenir a Madrid el passat mes de juliol, Manuela Carmena i Josep Mayoral es van comprometre amb Beatrice Finh a treballar plegats per sensibilitzar del perill que representen les armes nuclears per a les ciutats, les persones i el planeta.

La força de les ciutats treballant en xarxa

Coincidint amb la celebració del Foro sobre les violències urbanes i educacio per la convivencia i la pau, ha tingut lloc el consell mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) una xarxa qu agrupa governs locals de tot el món, en la que han participat representants del món local d'arreu.

Les sessions de treball de l'entitat han estat centrades en les accions que duen a terme els governs locals, conjuntament amb entitats i organismes multilaterals, per tal de contribuir a l'Agenda de desenvolupament sostenible. Com no podia ser d'altra manera, fer front a les violències, promoure la convivència i assolir ciutats de pau ha estat en l'agenda del Consell.

Com garantir el dret a la vivenda, les ciutats refugi, els reptes i oportunitats vinculats a les migracions, la transició ecològica i nous patrons de consum, el paper dels governs locals en zones de conflicte, han estat objecte de debat durant els dos dies de trobada del món municipal mundial.

L'alcalde de Granollers és membre d'aquesta xarxa de governs locals i ha participat dels debats i les sessions organitzades.

Premi per la trajectòria de Granollers en el foment de la pau

L'Associació Espanyola d'Investigació per la Pau (AIPAZ) ha guardonat a la ciutat de Granollers amb el premi Francisco A. Muñoz Muñoz, que té per objectiu reconèixer públicament a persones, organitzacions de la societat civil, institucions, ciutats, grups d'investigació o treballs acadèmics que hagin contribuit o contribueixin de forma rellevant a la construcció i foment de la pau. 

L'entrega del premi a l'alcalde Granollers, Josep Mayoral, ha tingut lloc a Madrid durant la celebració del II Fòrum sobre les Violències Urbanes i l'Educació per la Convivència i la Pau.

Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO i president de la Fundació Cultura de Pau, i Ana Barrero, presidenta d'AIPAZ, han destacat el treball que Granollers realitza des de fa anys per la recuperació de la memòria històrica, així com el seu compromís amb la pau a través de l’educació, del foment de la convivència i del diàleg.

Josep Mayoral ha agraït el reconeixement en nom de totes les persones, entitats i associacions que treballen per la promoció de la cultura de pau a la ciutat i ha destacat el paper fonamental dels municipis com agents importants en la transformació del món.

AIPAZ es va constituir l'any 1997 amb l'objectiu d'analitzar la pau i els conflictes des d'una perspectiva multidisciplinar que englobi l'eliminació de les diferents formes de violència, la promoció de la justícia, el respecte pels drets humans, el desenvolupament i la resolució pacífica dels conflictes. 

Aquesta distinció es constitueix en homenatge al professor i impulsor d'AIPAZ en reconeixement al seu treball i aportació a la investigació per la pau a nivell nacional i internacional.