Es confirma la millora de la qualitat de l'aire a causa de la reducció de la mobilitat i l'activitat econòmica

Segons les dades analitzades a l'estació del Palau d'Esports, tots els contaminants baixen considerablement, excepte l'ozó troposfèric

16 d'Abril 2020
+
Cruïlla del carrer de Francesc Ribas amb el carrer de Girona on es prenen els indicadors de mobilitat
Es confirma la notable davallada dels principals contaminants de l'aire a Granollers, segons les dades obtingudes en l'estació situada davant el Palau d'Esports, entre el 16 de març i el 12 d’abril i comparades respecte a la mitjana dels mateixos dies dels anys 2016 a 2019. El confinament decretat per les autoritats ha comportat una important reducció de la mobilitat que, unida a una aturada de moltes activitats econòmiques, ha incidit en la millora de la qualitat de l'aire.
 
Així, el monòxid de nitrogen ha estat el component que s'ha reduït d'una manera més dràstica, un 75 %. Pel que fa al diòxid de nitrogen, component de l'aire molt vinculat al trànsit i als combustibles fòssils, ha experimentat una reducció del 62,5%. Les disminucions també són rellevants en els òxids de nitrogen: un decrement d'aquestes emissions del 67,1%. Respecte a les partícules en suspensió PM10, s'han reduït un 25 %,  però les mitjanes diàries de 2020 no estan entre les més baixes dels darrers quatre anys. Les partícules en suspensió són emissions a l’aire produïdes per diferents fonts com el trànsit, les activitats industrials, les emissions de l’àmbit domèstic o, també, per fonts naturals com pot ser un episodi de pols africana.
L'únic indicador que puja, en el període analitzat, és l'ozó troposfèric (03), que passa dels 45 µg/m³ de mitjana del període 2016-19 als 63 µg/m³ de 2020. Tot i això, l'ozó troposfèric i els altres contaminants estan molt per sota del llindar fixat en la normativa de referència de la Unió Europea, i que regeix a Catalunya i Espanya.
 
Increment de la mobilitat derivada de la reincorporació parcial a la feina 
 
Dimarts 14 d'abril, quan s'havien de reincorporar a la feina els treballadors i treballadores de sectors no essencials, la mobilitat a peu a Granollers es va incrementar en un 31,4%  respecte el dia 7 d'abril  (més de 400 desplaçaments diaris més), mentre que la mobilitat en cotxe va augmentar un 14,8 %. Són dades extretes de la càmera de trànsit situada a la cruïlla del carrer Francesc Ribas amb el carrer de Girona. Cal significar que  dels dijous 2 al 9 d'abril la mobilitat, sobretot de vianants i en aquesta mateixa cruïlla, ja va augmentar en prop d'un 20% en relació a la setmana anterior, la qual cosa fa pensar en un cert relaxament en el confinament de les persones.