El 77,2 % de les ordres de protecció del partit judicial de Granollers es van denegar el 2017, el percentatge més alt de tot Catalunya

Només un 4,3 % de les sentències de violència de gènere en el partit judicial de Granollers de 2017 són condemnatòries. El 56,4 % dels procediments judicials per violència de gènere es resolen per sobreseïment provisional, és a dir, per falta d'indicis

28 de Novembre 2018
+
Granollers va registrar l'any 2017 un total de 212 denúncies per violència de gènere, segons les dades dels atestats de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra. És una xifra molt similar a la de l'any 2016, que es va tancar amb 210 denúncies. El cas de Granollers és una excepció si considerem la totalitat del partit judicial de Granollers, que comprèn 35 municipis, on es van registrar un total de 604 denúncies, més d'un 100 % més que l'any anterior. Malgrat això, el Vallès Oriental continua presentant una proporció de denúncies inferior a la del conjunt de Catalunya i de la demarcació de Barcelona. 
 
Respecte a les ordres de protecció, la dada més destacada és que el 2017 es van denegar el 77,2 % de les ordres en el partit judicial de Granollers (de les 123 ordres de protecció incoades -en relació a les 640 denúncies- 95 van ser denegades i només 28 van ser adoptades). Es tracta del percentatge de denegació més alt  de tot Catalunya. 
 
Les mesures penals adoptades amb més freqüència el 2017 en el partit judicial de Granollers van ser l’allunyament i la prohibició de comunicació, mentre que les mesures civils van ser, en primer lloc, les que es troben dins la categoria «altres» i, en segon lloc, la prestació d’aliments.
 
D'altra banda, de les 904 dones que van presentar denúncia al Vallès Oriental, només 21 del partit judicial de Granollers es van acollir al dret a no declarar com a testimoni, renunciant així a donar continuïtat al procés judicial iniciat amb la interposició de la denúncia. El partit judicial de Granollers, amb un 0,033, es troba per sota de la ràtio del conjunt de Catalunya, un 0,119. La renúncia a declarar té una gran rellevància pràctica perquè dificulta notablement l'existència de prova de càrrec suficient per justificar la condemna de l'autor de l'agressió.
 
Finalment, la major part dels procediments judicials per violència de gènere es resolen per sobreseïment provisional (el 56,4% al partit judicial de Granollers). Aquesta resolució no vol dir que no s'hagi produït cap delicte, sinó que es considera que els indicis no són suficients per continuar el procés. Es produeix en moltes ocasions perquè la víctima s'acull al seu dret a no declarar. L’altra forma de resolució més freqüent és per elevació a l’òrgan competent (el 31,8% al partit judicial de Granollers). Finalment, els procediments que es van resoldre amb sentència el 2017 són només el 10,2% als jutjats de Granollers, un 5,9% amb sentència absolutòries i un 4,3% condemnatòries.
 
Totes aquestes dades han estat recollides, per primera vegada, en l’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental i l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Granollers que han publicat una nota de l’estadística judicial sobre Violència masclista al Vallès Oriental. Aquests indicadors procedeixen de l’observatori contra la violència domèstica i de gènere del Consell General del Poder Judicial.