Dos projectes de Granollers al 5è Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats

El projecte Caminades/Dones Valentes i GPS s’han presentat el 27 i 28 de maig en aquest congrés organitzat pels col·legis professionals implicats en serveis socials

29 de Maig 2024
+
Foto: 5è Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats

Aquest dilluns i dimarts s’ha celebrat al Teatre Lliure (Barcelona) la cinquena edició del Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats que ha comptat amb la participació de dos projectes de Granollers. Es tracta d’una trobada bianual que organitzen els quatre col·legis professionals implicats en serveis socials (pedagogs, psicòlegs, educadors socials i treballadors socials).

Aquesta edició ha portat per lema «NAVEGAR (avançant) en els marges de la intervenció social» i s’ha plantejat com a objectiu oferir una mirada àmplia del treball amb la comunitat interprofessional donant espai a la metodologia, al procés i a l’avaluació, tant en la intervenció com en el treball entre serveis bàsics i especialitzats.

En aquest sentit, el comitè científic del Congrés va seleccionar un seguit de projectes i experiències per tal que es compartissin i s’expliquessin a les persones participants. Entre aquests projectes escollits n’hi ha hagut dos de Granollers.

Així, el dilluns 27 de maig a la tarda s’ha presentat el Projecte GPS. Intervenció amb homes —pares. Aquest és un projecte d'intervenció socioeducativa grupal dirigit a homes amb fills/es amb fills i filles atesos des dels Serveis Socials Bàsics de Granollers que tinguin situacions que puguin perjudicar el seu desenvolupament. L’objectiu del programa és millorar la parentalitat capacitant els pares en les seves habilitats. A la vegada, el GPS pretén posar el focus en l’acció parental per abordar la criança amb perspectiva de gènere. A escala metodològica fem servir les eines del model d’atenció centrat en solucions, tenint en compte la subjectivitat i responsabilitat del participant en el seu procés de millora de manera que cadascun d’ells —amb el suport del grup— pensa, dissenya, avalua i implementa el seu propi procés de millora. Aquest projecte d'innovació en el tractament socioeducatiu de la parentalitat ja porta dues edicions i té una tercera en curs. Ha fet intervenció en 75 pares entrevistats i els grups fets fins al moment han tingut 32 participants.

L’endemà, el dimarts 28 de maig, s’han compartit els projectes Caminades i Dones Valentes. Del grup de suport social a la participació ciutadana mitjançat un grup d’ajuda mútua.L'any 2022, les treballadores socials de l’equip d’acollida de l'Equip Bàsics d'Atenció Social Primària Sud de Granollers van iniciar les “Caminades”, un projecte amb l’objectiu de treballar la manca de xarxa de suport de dones adultes a través de passejades setmanals. Amb l’acompanyament de les tècniques les dones participants a “Caminades” s’han pogut autoorganitzar i crear “Dones valentes”, un grup d’ajuda mútua que fomenta la participació ciutadana i cultural del col·lectiu. Des de l’inici de projecte i fins a l’actualitat 34 dones han participat en les activitats de forma habitual i 18 dones puntualment. A més, 48 dones participen en accions comunitàries organitzades pel grup.