Dimecres 26, xerrada informativa sobre els ajuts del Pla d'habitatge municipal

El GRA acollirà aquesta convocatòria per explicar especialment les subvencions directes al lloguer per a joves i els altres ajuts que pretenen facilitar l'accés a l'habitatge

25 de Octubre 2016
+
Dimecres 26 d'octubre, a les 18 h al Gra (pl. de l’Església, 8, 2n pis) tindrà lloc una xerrada per informar i aclarir possibles dubtes sobre la convocatòria d'ajuts del Pla d'habitatge de Granollers, incidint especialment en els ajuts directes al lloguer per a joves d'entre 18 i 35 anys, al qual l'Ajuntament hi destina 136.500 euros. El Pla d'habitatge municipal inclou també subvencions al lloguer per a col·lectius de més edat, en aquest cas per a contractes signats a través de la Borsa de Lloguer Municipal, així com ajuts per captar habitatges per a la Borsa de Lloguer Municipal, i per millorar l'accessibilitat d'habitatges, edificis i locals. 
El període per lliurar les sol·licituds es va iniciar el dia 13 d'octubre i finalitzarà el 22 de desembre, tot i que les subvencions s'aniran atorgant per estricte ordre d'arribada de les sol·licituds. 
 
Dins del Pla d'habitatge, s'ha obert el període per presentar ofertes dins del concurs públic convocat per l'Ajuntament, a través de la seva empresa municipal, per comprar habitatges i posar-los després a lloguer. El plec de condicions d'aquesta concurrència pública fixa que els habitatges han d'estar a Granollers i que han de tenir un preu màxim que no excedirà de 75.000 euros, IVA exclòs. La superfície útil dels habitatges haurà de ser entre 55 i 120 m2, i tenir un mínim de dues habitacions. Els habitatges han de disposar de cèdula d'habitabilitat i de certificació energètica vigents. No es podran oferir habitatges en procés de construcció ni qualificats de protecció oficial. També quedaran exclosos aquells que precisin una inversió superior a 15.000 euros en els arranjaments necessaris per adequar-los a l'ús.
El pressupost màxim de què disposa l'Ajuntament per comprar un conjunt d'habitatges és de 381.054 euros. 
Les bases d'aquestes convocatòries, amb la documentació que es sol·licita ja es poden consultar a www.granollers.cat/plahabitatge. L'Oficina Local d’Habitatge de Granollers Promocions (C. Sant Jaume 16-26, 5a planta) també disposa de tota la informació d'aquesta convocatòria.