Dimarts 29, Ple ordinari del mes de juny

El Ple municipal es podrà seguir de forma telemàtica aquest dimarts, a les 19.30 h

23 de Juny 2021
+
El Ple de juny es podrà seguir en streaming a les 19.30 h

El Ple d’aquest mes se celebrarà dimarts 29 de juny, a les 19.30 hores, a la Sala de Plens amb la presència, únicament, del consistori.

Seguint les mesures de prevenció de la Covid-19 els càrrecs electes estaran presents a la sala.

El públic i els mitjans de comunicació podran seguir el ple per streaming en aquest enllaç.

 

 

L'ordre del dia és el següent:

1.- Aprovar l’acta del Ple de la sessió ordinària del dia 25 de maig de 2021.

2.- Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de les sessions dels dies 18 i 25 de maig, i de les sessions dels dies 1, 8 i 15 de juny de 2021.

3.- Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4.- Aprovar el compromís amb l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i adhesió de l'Ajuntament de Granollers a l'Aliança Catalunya 2030.

5.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit.

6.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari.

7.- Aprovar inicialment el crèdit extraordinari del pressupost de l'Ajuntament derivat del Pla de Mesures Socioeconòmiques.

8.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit.

9.- Donar compte al Ple dels nomenaments i contractacions pel procediment de màxima urgència.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

10.- Instar al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya la declaració com a àrea de mercat d’habitatge tens la totalitat del terme municipal de Granollers.

11.- Aprovar els estatuts de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona.

12.- Retrotraure les actuacions i declarar desert el Lot 1 de la contractació dels serveis de conservació i manteniment de les instal·lacions de l’enllumenat públic i les elèctriques de les dependències municipals de l’Ajuntament de Granollers i Granollers Mercat EPE.

13.- Iniciar un nou procediment licitatori mitjançant procediment negociat sense publicitat per als serveis de conservació i manteniment de les instal·lacions de l’enllumenat públic i les elèctriques de les dependències municipals de l’Ajuntament de Granollers i Granollers Mercat EPE, declarat desert el lot 1 de l’anterior licitació.

14.- Aprovar inicialment el Reglament del servei municipal d'estacionament regulat en via pública.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

15.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i la Real Federación Española de Balonmano, per la nominació de Granollers com a seu del XXV Campionat del Mon d'handbol absolut femení de 2021.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

16.- Aprovar la designació dels membres per formar part del Plenari del Consell de Ciutat, en representació del sector persones expertes en ciutat.

 

INFORMACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

17.- Mocions.