Dimarts 26, Ple ordinari del mes d’abril

El Ple municipal se celebrarà el proper dimarts 26 d’abril, a les 19.30 h

26 d'Abril 2022
+
El Ple d’abril es podrà seguir en directe el dimarts 26, a les 19.30 h

El Ple d’aquest mes se celebrarà dimarts 26 d’abril, a les 19.30 hores, a la Sala de Plens.

Es podrà veure per streaming al canal de YouTube de l’Ajuntament, a través d'aquest enllaç.

 

L'ordre del dia és el següent:

 

1.- Aprovar l’acta del Ple de la sessió ordinària del dia 29 de març de 2022.

2.- Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de les sessions dels dies 22 i 29 de març, i de les sessions dels dies 5 i 12 d’abril de 2022.

3.- Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcaldessa presidenta i els seus delegats.

4.- Presa de possessió del càrrec de regidora d'aquest ajuntament de la senyora Vanesa Jiménez Cano, de la candidatura Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP).

5.- Donar compte de la Resolució d’Alcaldia núm. E-3047/2022, de 14 d’abril, relativa a la modificació del nomenament de tinents d’Alcaldia.

6.- Donar compte de la Resolució d’Alcaldia núm. E-3048/2022, de 14 d’abril, relativa a la modificació dels membres de la Junta de Govern Local.

7.- Modificar el règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes.

8.- Nomenar nou representant de l’Ajuntament de Granollers al Consorci Teledigital Granollers i a Vallès Oriental Televisió SLU.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS

9.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit.

10.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per crèdits extraordinaris.

11.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit.

12.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit i per crèdits extraordinaris.

13.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost del Museu per suplement de crèdits.

14.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per crèdits extraordinaris.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

15.- Aprovar l’ordre de continuïtat del servei de recollida de residus i neteja viària de Granollers a l'empresa TALHER, SA.

 

INFORMACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

16.- Mocions.