Convocatòria de subvencions per a la contractació de persones desocupades i per a la creació d’activitat empresarial

La dotació global d'aquests ajuts és de 165.000 euros

10 d'Abril 2019
+
L'Ajuntament de Granollers ha obert de nou la convocatòria de subvencions per a la contractació de persones desocupades i per a la creació d'activitat empresarial. 
En aquesta edició, s'han concretat quatre línies diferents: subvenció a la contractació durant 12 mesos de persones desocupades, amb 95.000 euros de dotació; subvenció a l’autoocupació de persones aturades, per la creació d’una activitat empresarial, amb 40.000 €; subvenció a la despesa en concepte d’interessos generats per un préstec atorgat per una entitat financera, amb 15.000 €; i subvenció a la compra d’activitats en funcionament dins el programa Reempresa, també amb 15.000 €.
 
La finalitat d’aquestes subvencions és la de contribuir a reduir la taxa d’atur de la població de Granollers, fomentar l’ocupació de qualitat, i afavorir la consolidació i el creixement de l’activitat emprenedora al municipi.
 
Respecte a anteriors edicions, hi ha hagut alguns canvis, consensuats amb els membres del Consell Econòmic i Social de Granollers. Per exemple, s'han unificat en una sola convocatòria les subvencions a la contractació per a menors de 30 anys i per a majors de 45 anys. A més s'han establert criteris de preferència a aplicar en el cas que la suma de les subvencions sol·licitades sigui superior al crèdit disponible, que seran acumulables, de manera que a major puntuació, menor serà la minoració de la subvenció per contracte. Algun d'aquests criteris tenen a veure en si el contracte laboral és indefinit i a jornada completa; si l'edat a l'inici de la contractació és igual o menor de 30 anys o igual o menor de 45 anys; si la persona contractada és una dona; si la persona contractada forma part d’una família monoparental de renda baixa acreditat per l’informe dels Serveis Socials; o si la persona contractada ha estat víctima de violència de gènere, entre d'altres. 
 
En aquesta convocatòria l’import a atorgar per cada contracte, a jornada completa, serà de 6.000 euros, lleugerament superior al que s'atorgava en l'edició passada.
 
Les bases d'aquesta convocatòria de subvencions, aprovades en la Junta de Govern Local d'ahir, es podran consultar properament a https://seuelectronica.granollers.cat.