Controls gratuïts de qualitat d’aigua a les aixetes

Es vol fer arribar el control de qualitat d’aigua als edificis construïts abans del 1980 que ho sol·licitin

28 de Febrer 2018
+
L’Ajuntament ofereix una vegada més anàlisis de control d’aixeta gratuïts a la ciutadania. Els consistoris són els responsables de realitzar controls de qualitat de l’aigua en els punts finals, les aixetes. A Granollers, és el Servei de Salut Pública, a través del Laboratori Municipal, qui s'encarrega de la recollida i l'anàlisi d'aquestes mostres. Es prenen en edificis públics (centres administratius, educatius, esportius, fonts públiques i llocs d'alta concurrència) però la voluntat és estendre el control als edificis construïts abans de 1980 que ho sol·licitin. En aquests edificis s'ha de prestar una especial atenció a les instal·lacions interiors si estan fetes d'un material que es pot alliberar a l'aigua, cosa que pot arribar a representar un risc per a la salut.
 
Qui hi estigui interessat pot demanar, sense cap cost, una anàlisi de control d'aixeta. Un tècnic, degudament identificat, es traslladarà al domicili per prendre-la i, una vegada analitzada, es farà arribar l'informe de resultats. Així mateix, s’acceptaran peticions que no s’ajustin als requisits indicats si es justifica la necessitat de fer l’anàlisi per sospita de risc associat a l’aigua, després que el servei de Salut Pública ho valori. L'any 2017 hi va haver 13 peticions d'anàlisi.
 
Els paràmetres que s'analitzen són els que marca el Reial decret 140/2003: color, sabor, olor, clor residual lliure, conductivitat, pH, terbolesa, amoni, coure, crom, ferro, níquel, plom, bacteris coliforms i Escherichia coli.
 
Què cal fer per demanar l'anàlisi d'aigua?
Emplenar el formulari que trobareu penjat a la web municipal i lliurar-lo personalment a l'OAC (C. de Sant Josep, 7) o fer el tràmit a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament
 
El Servei de Salut Pública es posarà en contacte amb la persona que ha fet la petició per concretar quan es realitzarà la recollida de la mostra.
 
Aquesta campanya no està associada a la venda o a la promoció de cap producte per al tractament de l'aigua ni es fa amb la participació ni col·laboració de cap empresa. Recordeu que la persona que vingui al vostre domicili a recollir la mostra estarà degudament acreditada.
 
El control de qualitat de l’aigua
L'aigua és l'element essencial per a la vida però, alhora, pot actuar com a font de malalties. D'aquí la necessitat de prendre totes les mesures per prevenir els riscos associats al seu consum.
 
L'aigua que es distribueix a través de la xarxa pública d'abastament té garantida la qualitat fins el punt de l'escomesa dels edificis. En el cas de Granollers, SOREA és la responsable fins al punt de lliurament. A partir d'aquí, la responsabilitat de la instal·lació interior recau en la propietat de l'edifici o en el titular de les activitats públiques i comercials. En aquesta xarxa interna hi pot haver diferents factors que poden alterar la qualitat, com ara l'existència de dipòsits o el material d'algunes canonades (per exemple, plom). Els Ajuntaments són els responsables de realitzar controls de qualitat de l’aigua en els punts finals, les aixetes. 
 
Cal tenir en compte que a vegades la contaminació de l'aigua pot ser deguda no únicament a les instal·lacions sinó també la podem aportar nosaltres involuntàriament: en netejar l'aixeta, si el drap que es passa per la boca de sortida no està net, hi pot deixar microorganismes, que seran arrossegats per l'aigua quan utilitzem l'aixeta. Una recomanació és que després de la neteja de la boca de l'aixeta es deixi córrer uns segons l'aigua.