Aquest dimarts dia 27, sessió ordinària del Ple Municipal

Amb 9 punts a l'ordre del dia

26 de Febrer 2018
+
Ple de la ciutat

El proper dimarts dia 27 de febrer, a les 19.30 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Granollers tindrà lloc el Ple municipal corresponent al mes de febrer amb l'ordre del dia següent: 

1. Aprovar l’acta del Ple de la sessió ordinària del dia 30 de gener de 2018.

2. Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 2, 9, 16, 23 i 30 de gener.

3. Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l’alcalde president i els

seus delegats.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4. Modificar la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Granollers.

5. Aprovar les bonificacions en la quota íntegra de l'impost sobre béns immobles 2018 per adscripció a la Borsa de Lloguer Social de Granollers.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

6. Aprovar el conveni transaccional entre l’Ajuntament de Granollers i Sorea SA per a la resolució de discrepàncies en relació al contracte de gestió del servei

d’abastament d’aigua potable i la incorporació d’una addenda per l’aplicació del nou règim tarifari.

7. Aprovació de l'acta de recepció i liquidació del contracte de servei de neteja viària adjudicat a l'empresa URBASER.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

8. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers per a la prestació del servei de transport adaptat per l'any 2018.

JUNTA DE PORTAVEUS

9. Mocions.

TORN DE PRECS I PREGUNTES