La redacció del projecte d'una residència assistida amb Centre de Dia, a licitació

El nou equipament per a gent gran s'ubicarà a Granollers Centre, entre els carrers de Tetuan i de l'Enginyer

22 de Març 2011

La Junta de Govern Local d'aquest dilluns ha aprovat la publicació de l'anunci licitatori per contractar la redacció del projecte executiu d'una residència assistida amb Centre de Dia per a gent gran de Granollers. Per tant, ha aprovat també els corresponents plecs de clàusules i de prescripcions tècniques particulars que en regiran l'adjudicació.

La Junta de Govern Local ha autoritzat la despesa de la contractació, per un import màxim de 450.000 euros, amb càrrec als exercicis econòmics de 2011 (321.791,45 euros) i de 2012 (128.208,65 euros).

 

Més de 100 places

La ubicació prevista per a aquest nou equipament és una parcel·la de prop de 2.700 m2, situada a Granollers Centre, entre els carrers de Tetuan i de l'Enginyer. La residència que s'hi construirà tindrà un centenar de places per a persones grans amb dependències funcionals i, una trentena més, per a Centre de Dia.

S'hi preveuen serveis complets d'atenció personalitzada, hostaleria, recepció i visites, administració, tractament i manteniment, així com noves àrees d'accés i aparcament i espais lliures a l'entorn del centre.

El pressupost previst per a aquesta construcció és d'uns 9,7 milions d'euros.

El termini per redactar el corresponent projecte executiu serà de 7 mesos.

Recordem que l'Ajuntament de Granollers i la Generalitat de Catalunya tenen un conveni signat per a la construcció d'aquesta residència assistida amb Centre de Dia i per a la concertació de les places d'aquest nou equipament.