Dilluns dia 13 de gener inici de les obres del carrer de Príncep de Viana, entre Guayaquil i pl. de la Corona

L'actuació dóna continuïtat a la remodelació recent d'un tram del carrer de Guayaquil

10 de Gener 2014
Dilluns dia 13 de gener començaran les obres de conversió en plataforma única del carrer de Príncep de Viana entre el carrer de Guayaquil i la plaça de la Corona, que s'han adjudicat a Serxar, SA per un import de 48.162,43 euros, IVA inclòs. 
 
Aquesta obra dóna continuïtat i segueix els mateixos criteris d'urbanització emprats en la recent remodelació del carrer de Guayaquil, entre el carrer del Príncep de Viana i el carrer Nou. El nou vial tindrà unes característiques similars al carrer de Guayaquil amb una zona central asfaltada, dues voreres laterals amb peces de formigó prefabricades, i una rigola central per a la recollida d'aigües superficials.
 
El projecte preveu la col·locació d'un nou tub d'aigua potable per la vorera nord, l'ampliació de la canalització de xarxa elèctrica d'Estabanell i la col·locació del tritub per a telecomunicacions municipals. 
La cruïlla entre els carrers de  Príncep de Viana i Guayaquil també quedarà renovada i al mateix nivell, per donar continuïtat a l'espai peatonal i suprimir les barreres arquitectòniques.
 
La previsió és acabar aquesta actuació durant el mes de març.