Cuida't les dents

+

 

Àrea de l'activitat 5. Salut. 5.5. Prevenció

Tipus d'activitat Exposició

 

Objectiu de l'activitat

Sensibilitzar els alumnes de la importància que té la cura de les dents per a la seva salut.
Potenciar l’alimentació equilibrada, amb disminució del consum de dolços.
Potenciar l’hàbit del raspallat dental.

 

Descripció breu de l'activitat

 

L’exposició (cedida per la Diputació de Barcelona) consisteix en una sèrie de plafons amb imatges i mecanismes interactius, on es tracten els temes següents:
-Com és la dent. Tipus de dent.
-Erupció de les dents. Com i quan es canvien.
-La càries. Com prevenir-la.
-Higiene dental: el raspallat, la fluorització.
-Alimentació equilibrada. 
 En acabar l’activitat es lliurarà una guía al professorat i un kit de salut bucodental a l’alumnat.
Hi haurà un/a monitor/a que dinamitzarà l’exposició.

Nivell educatiu al qual s'adreça

1r i 2n  d'Educació primària

 

Temporalització

Durada 1 hora

Calendari Del 3 al 17 d'abril de 2024

 

Organització de l'activitat

Nombre d'alumnes per grup Grup classe

Horari de l'activitat

Lloc on es desenvolupa l'activitat Museu de Ciències Naturals de Granollers

Organització Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Granollers

Nom de la persona de contacte Rosa M. Franco. Tel. 93 842 66 68

Correu electrònic de la persona de contacte rfranco@granollers.cat

Preu Gratuït

 

Observacions

.

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers No

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat