Eines bàsiques per trobar una primera feina

+

 

Àrea de l'activitat: 7. Orientació acadèmica i laboral

Tipus d'activitat: Xerrada

 

Objectiu de l'activitat:

- Despertar l’interès, la curiositat i les ganes de la gent jove per introduir-se en el món laboral.
- Informar sobre les característiques del mercat laboral actual.
- Conèixer i aprendre a utilitzar adequadament els diversos canals de recerca de feina.
- Facilitar la capacitat d’autoorganització per elaborar i estructurar un currículum vitae en funció
de l’elecció de l’oferta de feina.

 

Descripció breu de l'activitat:

L’activitat té dos vessants: un de teòric i un de pràctic. Mitjançant el primer, en funció d’allò que
saben i volen els joves i les joves, es pretén oferir una explicació simple i concreta de què és el mercat laboral. Es tracta de donar les indicacions necessàries per tal que en el moment que
vulguin entrar al món laboral, coneguin el marc legal que trobaran.
El vessant pràctic, o bé es duu a terme una vegada explicada la teoria o bé paral·lelament a la
introducció teòrica, però sempre partint dels interessos dels mateixos joves.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

4t ESO, Batxillerat i Cicle formatiu de grau mitjà. Per grups onla majoria dels participants no hagi treballat mai.

 

Temporalització:

Durada: 1 hora

Calendari: Durant tot el curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Màxim de 30

Horari de l'activitat: Dilluns i divendres matí

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula del centre escolar

 

L'organitza: Servei de Joventut

 

Nom de la persona de contacte: Bernat Panadés (Servei de treball de l'Oficina Jove del Vallès Oriental)

Correu electrònic de la persona de contacte: treball.vallesoriental@oficinajove.cat

Preu: Gratuït

 

Observacions:

Material necessari: aula per a treballar en grup

 

El Servei de Treball de l'oficina Jove al oferir tallers a tots els centres de secundària de la comarca ofereix únicament una activitat formativa per a grup classe.

Creiem que cal dur a terme les xerrades en les hores que puguin ser més de profit per a l’alumnat, per això desaconsellem completament sol·licitar i programar les xerrades a les últimes hores del dia; en cas que es demanin en aquest horari de forma sistemàtica ens posarem en contacte amb el centre per realment comprovar la utilitat i el sentit de la
xerrada.
La calendarització s’establirà per ordre d’arribada de les peticions, però s’estableix com a data límit d’entrega de sol·licituds el 28 de desembre de 2018. Les sol·licituds rebudes més enllà d’aquesta data s’assumiran només si hi ha disponibilitat.Tots els tallers proposats es realitzaran amb perspectiva de gènere 

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat