L’Ajuntament incrementa els ajuts per a garantir la igualtat d’oportunitats als centres educatius de la ciutat

Aquests recursos es podran destinar també a colònies, excursions i extraescolars o altres activitats educatives que s’organitzin a les escoles

19 de Juny 2024
+

L’Ajuntament incrementa en 19.000 euros els ajuts destinats a l’educació en diversos àmbits. El curs passat hi va destinar 137.500 euros, mentre que per al curs 2024-2025 la quantitat total és de 156.500 euros. La partida més important és la que es destinarà a l’alumnat en situació de desavantatge educatiu de primària i quart d’ESO, que passa de 90.000 a 107.000 euros, és a dir, s’ha incrementat l’ajut en 17.000 euros. Els infants d’aquests cursos són els que encara no estan inclosos en els ajuts que atorga la Generalitat, que, de moment, arriben a infantil, primer, segon i tercer d’ESO.

La previsió és arribar a prop de 1.200 alumnes, 200 més que el curs passat i cobrir les necessitats educatives més enllà del material escolar, que és allò que es subvencionava amb aquesta partida. A partir d’ara, aquests recursos es podran destinar també a colònies, excursions i extraescolars o altres activitats educatives que s’organitzin a les escoles. D’aquesta manera, tot l’alumnat dels centres educatius de la ciutat tindrà l’oportunitat d’accedir a ajuts, ja siguin de l’Administració catalana o del consistori, que els garantiran una educació integral, més enllà del currículum. Aquesta millora en la cobertura dels ajuts implica també una simplificació del sistema per atorgar-los. Fins ara les famílies havien de demanar-los, mentre que a partir del curs vinent, les escoles els rebran directament de l’Ajuntament. Pel que fa a les escoles bressol municipals, les famílies ja poden optar als ajuts per al primer any d’escolarització. L’Ajuntament manté els 25.000 euros que hi va destinar l’any passat.

Augmenten els ajuts a l’escola municipal de música

El curs passat l’Ajuntament va destinar 6.500 euros a ajuts per cursar estudis a l’escola de Música Municipal. El curs 24-25 la partida destinada serà de 8.500 euros. En aquest cas les famílies, com cada any, hauran de demanar l’ajut. Finalment, els recursos destinats als ajuts educatius inclouen també els que tenen com a objectiu fomentar l’esport entre els infants i joves, a través de beques, escoles esportives o activitats als clubs. En aquest cas es manté la partida de l’any passat, 16.000 euros.