Rehabilitació energètica del Grup Primer de Maig

Política Palanca:             1. Agenda Urbana

Component:                    2. Pla de rehabilitació de vivenda i regeneració urbana

Inversió:                         1. Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials. Línia 1

PEC:                                 3.618.550 €

Ajut preassignat. Pendent de 2a convocatòria: 1.638.590,0€

 

Rehabilitació energètica de 140 habitatges del Grup Primer de Maig, que suposen un 25% del total del barri, que hauran d’assolir un estalvi en el consum d’energia primària no renovable, com la calefacció o la refrigeració, d’entre el 30 i el 45 %.

L’Ajuntament disposa d’una diagnosi del parc d’edificis de Primer de Maig així com propostes de regeneració residencial en un treball de col·laboració intercol·legial portat a terme pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Col·legi d’Aparelladors Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. En aquest estudi ja es feien propostes de millora energètica com ara renovar cobertes, incloure sistemes de captació fotovoltaica, implantació d’aerotèrmia per produir aigua calenta sanitària i climatització, sistemes per monitorar els consums, etc. A més l’Ajuntament també va dur a terme una radiografia demogràfica i socioeconòmica del barri.

La rehabilitació d’edificis del Grup Primer de Maig es completa amb una millora en la urbanització de dues de les seves places interiors per part de l’Ajuntament de Granollers, aspecte que ha contribuït a fer que el barri hagi estat seleccionat com Entorn Residencial de Rehabilitació Programada.