És una iniciativa municipal, vinculada al Projecte Educatiu de Granollers, que neix amb l'objectiu principal d'establir un sistema de suport mutu entre tots els equips professionals i entitats que des de diferents sectors treballen en l’àmbit de la infància, de manera que es faciliti la coordinació i l’aprofitament dels recursos de l’entorn, i establir una malla de suport i d’atenció a les famílies de la ciutat, perquè puguin desenvolupar amb responsabilitat i felicitat la criança i l’educació dels seus fills i filles i aconseguir que creixin en plenitud.

Actuacions realitzades

Grup d'educació i criança

Grup la ciutat i les famílies

Grup de protecció i drets dels infants

La Xarxa d'Infància de Granollers està formada per diferents professionals de l'àmbit de l'educació, sanitat i salut pública, serveis socials, cultura, esports, entitats i associacions de Granollers que donen resposta a les necessitats dels infants de 0 a 12 anys i les seves famílies

Contacta amb la Xarxa