II Ral·li 2000

DATA II RAL·LI: 09/07/2000

TEMA: BARRIS: PONENT, GRANOLLERS CENTRE, SOTA EL CAMÍ RAL I PALOU                 

PUNTS A FOTOGRAFIAR:
 • Parc de Ponent: El Llac
 • Parc Torres Villà: Pistes d'skate
 • Parc del Congost: Escultura "La Familia"
 • Palou: Zona del riu al seu pas entre Can Bassa i el passeig del Dc. Fàbregas
 MEMBRES DEL JURAT:
 • Periodista: Ramón Ferrandis
 • Fotògraf: Loren Merchan
 • Fotògraf: Beatriz Burgos
 • AAVV Palou: Josep Grau
PREMIATS:
 • 1r Premi: Agustín Padilla
 • 2n Premi: Josep Vera
 • 3r Premi: Núria Sala 
 • 4t Premi: Arian Botey