Procés de preinscripció i matrícula

Els alumnes s’escolaritzen mitjançant el procediment ordinari establert pel Departament d’Ensenyament, en la normativa de preinscripció i matrícula per a tots els centres de Catalunya.

+

El procediment habitual s’inicia quan l’escola ordinària comunica a l’EAP de referència que un determinat alumne/a requereix d’una escola especialitzada per atendre les seves necessitats educatives. L’EAP en fa una valoració que és traslladada a l’EAP del centre d’educació especial, amb el consentiment de la família.

En el cas de que l’alumne s’hagi d’escolaritzar en el CEE, els pares concerten una entrevista amb la direcció de l’escola, que els informa de l’organització, el funcionament, període de preinscripció i matrícula, del dia de portes obertes,…