Etapa d’educació primària

Els alumnes que tenen de 6 a 12 anys, segueixen les àrees i els continguts del currículum prescrit, adaptant els objectius a cadascun

+

Agrupem als alumnes atenent  l’edat i  les necessitats  personals i educatives de cada nen/a. Es treballa des de l’enfoc constructivista de l’ensenyament-aprenentatge, dotant  les activitats de la màxima significació i  funcionalitat.