Calendari i horari

El calendari i l’horari escolar vénen determinats pel Departament d’Ensenyament, i són els mateixos per a tota la tipologia de centres

  • Les classes comencen el 12 de setembre del 2019 i finalitzen el 19 de juny del 2020.
  • L’horari de l’escola és de 9.30 a 16.30 hores durant tot el curs.
  • L’horari de menjador i esbarjo és de 13 a 15 hores. 

Durant el curs escolar, tindran la consideració de dies de vacances i dies de lliure disposició els següents dies:

DATA

MOTIU

Dijous 31 d'octubre de 2019

Dia de lliure disposició

Dijous 5 de desembre 2019

Dia de lliure disposició

Del 21 de desembre al 7 de gener 2020 (ambdós inclosos)

Vacances de Nadal

Dilluns 24 de febrer de 2020

Dia de lliure disposició

Del 4 al 13 d’abril (ambdós inclosos)

Vacances de Setmana Santa

Dilluns 16 de març de 2020

Dia de lliure disposició

Divendres 22 de maig 2020

Ascensió (festa local a Granollers)

 

CALENDARI REUNIONS ENTRE ESCOLA I FAMÍLIA

Data

Tipus de reunió

Motiu

16 octubre 2019 de 16.45 a 18.30 h. Primària i ESO

General d’etapa

Presentació del curs: normes, composició grup, horaris, programació aula...

17 octubre 2019 de 16.45 a 18.30 h. Infantil ,Pluris i TVA

General d’etapa

Presentació del curs: normes, composició grup, horaris, programació aula...

10, 11, 12 i 13 de desembre de 8.30 a 9 h i de 9 a 9.30 h

Individual  (família-tutor/a de l’alumne, amb la logo o la fisio, si s’escau)

Lliurament de l’informe d’adaptació de l’alumne al nou curs.

Dissabte 6 de juny de 2020 de 10.30 a 12 h

Dia de portes obertes

Per totes les famílies de l’escola i per les que s’inscriguin pel curs següent.

El 22 i el 23 de juny de 8.30 a 13.30 h

Individual (família-tutor/a de l’alumne amb la logo o la fisio si s’escau).

Lliurament de l’informe d’avaluació de les competències assolides per l’alumne.

A més d’aquestes tres reunions previstes des de principi de curs, tant l’escola com la família podrà demanar reunió sempre que cregui oportú o necessari parlar de qualsevol aspecte educatiu de l’alumne.

L’horari de reunions és de 8.30 a 9.30 h del matí. Per concertar l’entrevista caldrà fer una nota a l’agenda o bé trucar a l’escola.

 

ACTIVITATS FESTIVES I ESPORTIVES

 FESTA

DATA

HORARI  OBERT A LES FAMÍLIES

Castanyada

Dimecres 30 d'octubre 2019

 

Nadal

Divendres 20 de desembre 2019

De 10.30 a 12.30 h, aproximadament

Carnaval

Divendres 21 de febrer de 2020

 

Sant Jordi

Dijous 23 d’abril 2020

 

Festa Major de l’escola

Dimarts 28 d’abril 2020

 

Jornada esportiva

A concretar

De 9.30 a 16.30 h

Convivències

8, 9 i 10 de juny 2020

 

Festa final de curs

Divendres 19 de juny de 2020

De 15.15 a 16.15 h pels pares de l’últim any