Calendari i horari

El calendari i l’horari escolar vénen determinats pel Departament d’Ensenyament, i són els mateixos per a tota la tipologia de centres

  • Les classes comencen el 12 de setembre del 2018 i finalitzen el 21 de juny del 2019.
  • L’horari de l’escola és de 9:30 a 16:30 hores durant tot el curs.
  • L’horari de menjador i esbarjo és de 13:00 a 15:00 hores. 

Durant el curs escolar, tindran la consideració de dies de vacances i dies de lliure disposició els següents dies:

DATA

MOTIU

Divendres 2 de novembre 2018

Dia de lliure disposició

Divendres 7 de desembre 2018

Dia de lliure disposició

Del 22 de desembre al 7 de gener 2019 (ambdós inclosos)

Vacances de Nadal

Dilluns 4 de març 2019

Dia de lliure disposició

Del 13 al 22 d’abril (ambdós inclosos)

Vacances de Setmana Santa

Dijous 30 de maig 2019

Dia de lliure disposició

Divendres 31 de maig 2019

Ascensió (festa local a Granollers)

 

CALENDARI REUNIONS ENTRE ESCOLA I FAMÍLIA

Data

Tipus de reunió

Motiu

16 octubre 2018 de 16.45 a 18.30 h. Primària i ESO

General d’etapa

Presentació del curs: normes, composició grup, horaris, programació aula...

18 octubre 2018 de 16.45 a 18.30 h. Infantil ,Pluris i TVA

General d’etapa

Presentació del curs: normes, composició grup, horaris, programació aula...

11, 12, 13 i 14 de desembre de 8.30 a 9 h i de 9 a 9.30 h.

Individual  (família-tutor/a de l’alumne, amb la logo o la fisio si s’escau).

Rebreu cita prèvia amb dia i hora

Lliurament de l’informe d’adaptació de l’alumne al nou curs.

Dissabte 18 de maig de 10.30 a 12 h.

Dia de portes obertes

Per totes les famílies de l’escola i per les que s’inscriguin pel curs següent.

El 25 i el 26 de juny de 8.30 a 13.30 h.

Individual (família-tutor/a de l’alumne amb la logo o la fisio si s’escau).

Rebreu cita prèvia amb dia i hora

Lliurament de l’informe d’avaluació de les competències assolides per l’alumne.

 A més d’aquestes tres reunions previstes des de principi de curs, tant l’escola com la família podrà demanar reunió sempre que cregui oportú o necessari parlar de qualsevol aspecte educatiu de l’alumne.

L’horari de reunions és de 8.30 a 9.30 h del matí. Per concertar l’entrevista caldrà fer una nota a l’agenda o bé trucar a l’escola.

 

ACTIVITATS FESTIVES I ESPORTIVES

De 10:00 a 13:00

 FESTA

DATA

HORARI  OBERT A LES FAMÍLIES

Castanyada

Dimecres 31 d'octubre 2018

 

Nadal

Divendres 21 de desembre 2018

De 10.30 a 12.30 h, aproximadament.

Carnestoltes

Divendres 1 de març 2019

 

Sant Jordi

Dimarts 23 d’abril 2019

 

Festa Major de l’escola

Divendres 26 d’abril 2019

 

Jornada esportiva

Divendres 3 de maig 2019

De 9.30 a 16.30 h.

Convivències

10,11 i 12 de juny 2019

 

Festa final de curs

Divendres 21 de juny de 2019

De 15.15 a 16.15 h pels pares de l’últim any