Joventut

El Servei de Joventut s'ocupa de l'atenció global dels joves, des de diversos àmbits: laboral, formatiu, associatiu, cultural, lúdic... Des del Gra, Equipament Juvenil, es promou una programació trimestral i es fomenta l'accés a la informació i a les noves tecnologies. El servei també té presència als centres de secundària, gestiona les sales d'estudi i treballa pel foment de la participació i l'associacionisme juvenil, amb l'atorgament de subvencions a les entitats i programes de formació.

Contacte
Adreça: plaça de l'Església, 8
Telèfon: 93 842 66 84

Correu electrònic: gra@grajove.cat

Pàgina externa del servei GRA JOVE