Registre de sol·licitats d'habitatges amb protecció oficial

Què és?

És un registre que té caràcter permanent i sense terminis per tramitar-hi la sol·licitud d’inscripció, i s’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya.

Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

La inscripció en el Registre dóna dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial, d’acord amb els procediments establerts en el Decret que el regulen.

Com es tramita?

  • Podeu presentar la vostra sol·licitud a través de Granollers Promocions, SA en el cas que estigueu empadronats a Granollers.
  • Haureu de presentar la vostra sol·licitud segons model oficial, amb la documentació corresponent.
  • L’òrgan competent per resoldre la vostra sol·licitud és l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. La inscripció es farà mitjançant resolució de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relativa a la vostra sol·licitud d’inscripció en el Registre de sol·licitants d’habitatge, que us notificaran al domicili que hagueu indicat a la vostra sol·licitud.

Més informació: