Queixes i suggeriments

Recursos de la ciutadania per donar a conèixer una queixa o suggeriment

Quan es vol expressar una queixa o un suggeriment sobre la ciutat o la gestió d'algun tema municipal el més indicat és fer-ho a través d'aquest formulari de "Queixes i suggeriments". Aquesta bústia ens permet comunicar qualsevol assumpte i acotar-lo temàticament de manera que arribi directament al departament afectat (a l'apartat de l'espai web de l'alcaldessa també és possible fer arribar missatges):

Altres recursos:

Síndic
El Síndic té la funció d'atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l'actuació o la manca d'actuació de les administracions. Elegit pel vot majoritari del Parlament de Catalunya, el Síndic és políticament independent. No depèn de cap govern i actua amb objectivitat, llibertat de criteri i independència.

A més, l'equip del Síndic visita cada mes diverses localitats de Catalunya per atendre de primera mà les persones que vulguin fer consultes o presentar queixes contra les administracions i les empreses que presten serveis d’interès general (llum, aigua, gas, etc.). Per demanar visita, prèviament cal concertar l'entrevista trucant al telèfon 900 124 124 o enviant un missatge a l'adreça electrònica sindic@sindic.cat.

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC)
L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) atén els ciutadans i ciutadanes de Granollers que vulguin fer una consulta, presentar una denúncia, queixa o reclamació sobre temes relacionats amb el consum. També s'hi pot dirigir qualsevol persona que tingui un problema amb un servei o comerç de Granollers.

Adreça: c. del Portalet, 4, 1a planta
Tel.: 93 842 66 35
Correu-e: omic@granollers.cat
Atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h

Mediació Comunitària
Servei que facilita la resolució de conflicte entre persones. Per exemple, aquells que tenen a veure amb la convivència entre veïns, en l’àmbit educatiu, en l’ús de l’espai públic, i en el teixit associatiu, entre d'altres. Es dirigeix a totes les ciutadanes i ciutadans de Granollers, associacions, escoles i col·lectius. Per iniciar la mediació és suficient que una de las persones en conflicte ho sol·liciti. La mediació és un procés en el qual les persones, de forma voluntària, a través del diàleg i acompanyades per una persona mediadora, busquen acords satisfactoris que permetin resoldre els seus conflictes. La persona mediadora guia el procés de forma imparcial perquè les parts puguin arribar per elles mateixes a acords consensuats.

Adreça: Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau. c. del Rec, 19
Tel.: 93 842 68 33
Correu-e: mediacio@granollers.cat
Atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 h a 13 h i també hores convingudes.