Programa ORIENTA - Orientació laboral

Granollers Mercat posa en marxa el programa d'orientació laboral ORIENTA, en col·laboració amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

+

Què ofereix el programa ORIENTA?

L’ORIENTA ofereix a les persones participants un procés d'orientació professional personalitzat, assessorament i informació per a l’ocupació, mitjançant el qual se les acompanyarà en la definició del seu projecte professional, per tal que assoleixin coneixements, desenvolupament i millora de les seves potencialitats i competències, amb la finalitat d'aconseguir la millora de la seva ocupabilitat.

Així mateix, inclou l’acompanyament en el procés d’inserció de la persona participant, en relació amb el coneixement de l'entorn productiu, de la xarxa empresarial del territori i dels perfils professionals més demandats.

El procés d’orientació es treballarà amb tutories individuals i sessions grupals, i s’ajustarà a mida de les necessitats de cadascuna de les persones participants.

Quines persones poden participar en el Programa?

Poden participar en el Programa ORIENTA les persones demandants d’ocupació en situació d’atur i les persones treballadores que es troben en situació de precarietat laboral.

Les persones treballadores que es troben en situació de precarietat laboral són aquelles que malgrat estar ocupades tenen una inestabilitat o incertesa respecte la seva continuïtat en el seu lloc de treball, unes condicions laborals deficitàries, insuficiència d'ingressos, reducció (o inexistència) de protecció per desocupació i beneficis socials i, sovint, desenvolupen treballs poc qualificats.

Requisit per a participar: Totes les persones participants han d’estar inscrites al SOC amb la demanda activa en el moment d’iniciar el programa (DONO o millora d’ocupació).

El programa ORIENTA de Granollers Mercat ofereix 90 places al llarg d’un any a persones residents a Granollers i municipis propers. Les persones interessades es poden adreçar a l’Oficina de Treball corresponent, o bé al Servei Local d'Ocupació, complimentant el següent formulari.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb:

Servei Local d’Ocupació. Granollers Mercat. Ajuntament de Granollers, Masia de les Tres Torres. C. Tres Torres 18-20 de Granollers

Tel. 93 861 13 90 

feinagm@granollers.cat

  

Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’ocupació Estatal (SEPE). Les accions són sense cost per a les persones participants. Per a més informació: http://serveiocupacio.gencat.cat