Vidre

El vidre és fàcilment recuperable ja que, després d’un procés adient, es pot reutilitzar fins a 60 vegades, o bé reciclar infinites vegades per a fer nous envasos i material per a la construcció. L’estalvi energètic respecte fer-ne un envàs nou és del 75%, és a dir, que per cada 3.000 ampolles reciclades estalviem 130kg de fuel.

El vidre representa el 8% dels residus municipals generals, però en podríem reciclar més si aboquéssim el vidre sempre al contenidor verd.

Què hi hem de llençar?

 • ampolles
 • pots
 • copes
 • gerres
 • cendrers de vidre

Què no hi podem llençar?

 • Vidre de finestres
 • miralls
 • taps d’ampolles i pots
 • bombetes i fluorescents
 • ceràmica
 • pots buits de medicaments

Consulta on depositar la resta de deixalles al cercador de la web 'Residus, on vas? de l'Agència de Residus de Catalunya 

 HORARI PER LLENÇAR VIDRE Illa de vianants per habitatges i establiments A les plataformes, des del moment de la seva ubicació, per la tarda i fins a les 0 h Contenidors de la perifèria, de dilluns a dissabte, de 8h a 22h Resta de la ciutat De dilluns a dissabte, de 8h a 22h Els festius no es fa recollida de residus