Resta

El 60% dels residus generats a Granollers s’aboquen al contenidor de la fracció resta. Molts d’aquests, però, no haurien de llençar-se a aquest contenidor ja que podrien ser reciclats. No gestionar bé els residus, els hi traiem l’opció de tenir una valorització material.

Només tot allò que no es pot aprofitar, deixalles que no tenen cap valor i no podem reciclar selectivament... al contenidor gris.

Què hi hem de llençar?

 • tèxtil sanitari: bolquers, compreses i tampons, bastonets per netejar les orelles, corones absorbents de lactància, tovalloles humides, fil dental, petits residus de cures domèstiques (tiretes, esparadrap, venes, gasses, cotó, etc.).
 • altre material sanitari: preservatius, maquinetes d’afaitar, raspall de dents, llimes...
 • residus de la neteja de la casa: pols d’escombrar, bossa d’aspiradora
 • objectes que no siguin tipificables com a vidre, plàstics o metalls: plats i tasses de ceràmica
 • burilles i cendres de cigarretes
 • cendra d’una llar de foc o estufa
 • fotografies, targetes de crèdit o similars


Consulta on depositar la resta de residus al cercador de la web 'Residus, on vas? de l'Agència de Residus de Catalunya

HORARI PER LLENÇAR LA RESTA Illa de vianants per habitatges i establiments A les plataformes, des del moment de la seva ubicació, per la tarda i fins a les 0h Contenidors de la perifèria, les 24 hores del dia, de dilluns a dissabte   Resta de la ciutat De dilluns a dissabte, 18 a 21h   Els festius no es fa recollida de residus