Envasos

Els envasos domèstics lleugers, ja siguin de plàstic, ferro, alumini o cartró, es poden reciclar per a la fabricació de mobiliari urbà, senyalització, fabricació d’aglomerant, paper, polietilè... o bé per a l'obtenció de nous envasos d'ús no alimentari (lleixius, detergents...).

Els envasos representen un 12% en pes dels residus municipals, i en podríem reciclar més si els aboquéssim sempre al contenidor groc.

Què hi hem de llençar?

 • Envasos de plàstic: ampolles d’aigua, iogurts...
 • Envasos metàl·lics: llaunes de ferro i d’alumini, esprais buits, tapes metàl·liques...
 • Brics de cartró i alumini
 • Safates de porexpan

Què no hi podem llençar?

 • pots metàl·lics de pintura o productes químics
 • Pneumàtics
 • petits electrodomèstics de plàstic
 • productes d’informàtica
 • cel·lofana
 • joguines de plàstic
 • tovallons de paper

Consulta on dipositar-los al cercador de la web 'Residus, on vas? de l'Agència de Residus de Catalunya 

 

HORARI PER LLENÇAR ENVASOS Illa de vianants per habitatges i establiments A les plataformes, des del moment de la seva ubicació, per la tarda i fins a les 0 h Contenidors de la perifèria, 24h del dia Resta de la ciutat 24 hores del dia   Els festius no es fa recollida de residus