Un nou pont enllaçarà el Camí de Can Bassa i la nova rotonda del polígon Congost

Un nou pont enllaçarà les dues bandes del riu. Les obres consistiran en la realització d’un vial que prolongant l’actual Camí de Can Bassa des del carrer Londres, en el marge esquerre del riu Congost, creui el riu i entronqui amb la nova rotonda del Políg

23 de Febrer 2009

Aquest nou vial ha de resoldre el creuament del riu Congost, la connexió amb els dos camins de vianants paral·lels al riu, un per cada costat; amb el Passeig Fluvial i amb el carrer Londres, i amb els camins de la zona verda del Parc Firal. Per connectar el carrer Londres amb el Camí de Can Bassa es crearà una nova rotonda a la carretera del Masnou, a l’alçada del Camí de Can Bassa, que també servirà per accedir al camí que condueix al Parc Firal.

El pressupost d'aquesta actuació és de 2.766.743,23 €

Nova rotonda a la carretera del Masnou

La nova rotonda permetrà millorar la mobilitat viària en suprimir-se una cruïlla amb semàfors i serà l’inici del nou eix transversal que unirà les dues bandes del riu Congost amb el nou pont. A la rotonda s’hi instal·larà enllumenat públic i s’enjardinarà amb la plantació d’oliveres i escorça de pi.

En el Camí de Can Bassa, en direcció a l’entrada del barri de Can Bassa, es construirà una nova vorera en el costat sud, amb una amplada de 2,80 m. A les voreres s’hi plantaran arbres i s’hi instal·larà mobiliari urbà, seguint les pautes d’actuació de la intervenció a la carretera del Masnou.

El pressupost de les obres és de 395.647 €.