Un pla d’acció contra el soroll i la salut ambiental

El quart Congrés Català d’Acústica reuneix 300 participants a Granollers que passa el relleu a Manresa

27 d'Abril 2022
+
Ponències i debats al quart Congrés Català d’Acústica celebrat a Granollers

Durant dos dies Granollers ha pres el pols acústic del país en el quart Congrés d'Acústica de Catalunya. La quarta edició de l’ACUSTICAT ha comptat amb l’assistència de prop de 300 persones 19 gestors de diferents sessions repartides en 6 àrees diferents que han transcorregut en 4 sales propiciant noves sinèrgies i comissions de treball. 17 patrocinadors (9 Gold i 8 Silver) i una concurreguda Fira d’expositors.

Reflexions, estudis del soroll i mesures que redueixin l’impacte acústic s’han posat sobre la taula, a més d’activitats i debats a l’entorn de l’acústica.

L'Acusticat és un congrés de referència dins i fora del país i es consolida edició rere edició, amb la suma d'institucions, patrocinadors i empreses. Alguns temes que s’han compartit són la tendencia a una millora general dels indicadors d’exposició al soroll de la població en els darrers 10 anys, encara hi ha un percentatge molt important de la ciutadania de les grans aglomeracions urbanes que viu en entorns sorollosos que limiten el seu benestar.

Algunes de les dades que s’han donat a conèixer són:

• El 18 % de la població està exposada a nivells superiors als objectius de qualitat acústica durant el dia i el 28 % durant la nit.

• Només el 22 % de la població gaudeix de nivells de qualitat acústica per sota dels valors considerats com a zona tranquil·la urbana durant la nit, que serien valors equiparables als que recomana l’OMS.

 

Objectiu: millora de la qualitat de l’aire

La implementació de les ZBE a les principals ciutats també ha tingut un espai a l’ACUSTICAT amb l’avaluació del soroll en aquestes. L’oportunitat per aplicar actuacions de reducció de l’impacte acústic del trànsit en aquests àmbits urbans ha estat objecte de d’un interessant repte que ha comptat amb la presència del cap de mobilitat sostenible de l’AMB, Jordi Jové, per parlar dels canvis que ha significat en el parc circulant barceloní, i el cas de Granollers, amb Marta Chillida, tècnica de Medi Ambient i Espais Verds que s’ha posat èmfasi en la necessitat de coordinació dels desplaçaments diaris a la ciutat real.

Ambdós han recordat com el Real Decret sobre ZBE proposa objectius de mitigació del canvi climàtic, de reducció dels gasos d’efecte hivernacle i soroll, de mobilitat sostenible, a més de la millora de la qualitat de l’aire.

La contaminació acústica

La contaminació acústica és un dels principals problemes de salut ambiental a Europa. És causada pel soroll procedent de diverses fonts i està àmpliament present, no només als entorns urbans més concorreguts, sinó cada cop més en entorns naturals. Els efectes negatius sobre les persones exposades a la contaminació acústica inclouen les amenaces per al benestar de les poblacions humanes, la disminució de la capacitat d’aprenentatge a l’escola dels nostres fills i l'alt preu econòmic que la societat ha de pagar com a conseqüència d’aquesta exposició. També cal mencionar el deteriorament de la salut i la distribució de la fauna salvatge terrestre i marítima.

El regidor de Medi Ambient, Albert Camps, ha intervingut en el congrés explicant com es treballa des de la ciutat: «A Granollers, com en la majoria de ciutats, el trànsit és la principal causa de contaminació acústica i des de 2010 duen a terme mapes de soroll estratègics que actualitzen cada cinc anys, per tenir la visió del control ambiental de la ciutat.» Camps ha remarcat que “és clau continuar reflexionant i compartint un àmbit, el del so, que hem de tenir la capacitat de saber gestionar millor. Hem de tenir les eines per fer un món que sigui ambientalment més respectuós”.

Reduir el soroll per guanyar en salut i benestar

A la cloenda institucional del Congrés, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, ha destacat a la cloenda del congrés l’objectiu comú entre tots: “Reduir el soroll per guanyar en salut i en benestar. Ho hem de fer i ho podem fer plegats. Requereix una aposta ferma, destinar-hi els recursos tècnics i econòmics necessaris i ser valents”. L'alcaldessa ha subratllat els dos dies de directrius i estratègies comunes i conjuntes que ens facin avançar cap al camí correcte perquè cada vegada som més conscients que cal un canvi”. Barnusell ha recordat que a Granollers, igual que a d’altres municipis, el trànsit és la principal causa de contaminació acústica. “Cal posar-hi fre. Cal reduir el trànsit i apostar per les zones de baixes emissions. Cal una mobilitat sostenible amb menor impacte sonor. Cal una planificació del territori, de l’educació, del medi, de la cultura, en clau, també, acústica."

Manresa, seu Acusticat 2024

Granollers dona el relleu a Manresa, que acollirà l’Acusticat 2024. La regidora de Comerç, Llicències i Activitats de l’Ajuntament de Manresa, Núria Masgrau, ha agraït l’oportunitat de formar part del projecte ACUSTICAT d’aquí a dos anys, agafant el relleu de les diferents ciutats del Vallés que ho han estat en les darreres edicions.