S'aproven els projectes executius per adequar els patis de les escoles Mestres Montaña i Salvador Llobet

Es tracta de dues de les propostes més votades en el procés de pressupostos participatius que va impulsar l'Ajuntament. Els projectes van encaminats a convertir els patis en jardins.

15 d'Abril 2019
+
Plànol del projecte a l'escola Salvador Llobet

La Junta de Govern Local ha aprovat de manera inicial els projectes executius per adequar els patis de dues escoles d'infantil i primària: l'Escola Municipal Salvador Llobet i l'Escola Mestres Montaña. Tots dos centres van fer una proposta per reformar els seus patis que van resultar ser un dels nou projectes guanyadors dins del procés de pressupostos participatius que va endegar l'Ajuntament i que es desenvoluparan aquest any. L'Ajuntament va decidir destinar 1 milió d'euros dels pressupostos municipals de 2018 i de 2019 (500.000 euros cada any) per tal que la ciutadania determinés a quins projectes anirien destinats. 

Totes dues escoles han comptat amb l'assessorament de dues professionals de l'arquitectura, que els han ajudat a plasmar les seves idees i repensar millor les propostes que inicialment tenien. Aquestes professionals finalment han elaborat els projectes bàsics que han servit als tècnics municipals per convertir-los en projectes executius. 

Escola Municipal Salvador Llobet

En el cas de l'Escola Municipal Salvador Llobet la proposta de remodelació va sorgir de l'AMPA del centre que va comptar amb l’arquitecta M.Carmen Artero Borruel. El seu projecte preveia que l'alumnat pogués gaudir d'un pati amb més plantes i arbrat (actualment hi ha molt poques ombres), elements lúdics i espais diferenciats de joc, tenint en compte també que es tracta d’un espai públic obert a l’ús de la ciutadania en horari extraescolar. 

En termes generals el projecte executiu proposa transformar la gran superfície plana de sauló existent entre l’edifici de l’escola i la pista poliesportiva. Es preveu modificar el relleu de l’espai i introduir vegetació, creant set zones diferenciades, tant per l’ús com pels elements que les definiran. Les diferents zones queden connectades entre elles per un camí d’accés que assegura el pas de vianants i el de vehicles en cas d’emergències o tasques de manteniment:

1. Zona de l’olivera. Tindrà una gran olivera, tarongers i dues estructures de fusta, un tipi gran i un tipi mitjà. És la zona adjacent a les aules d’educació infantil.

2. Espai s0rral-riu. Tindrà llimoners i una depressió en la topografia entre dos espais de joc amb sorra. Es preveuen col·locar una tipi mitjana i una tipi gran de fusta.

L’existència d’una font a l’extrem d’aquest espai, permetrà la ubicació d’un joc de safates de fusta sota el raig d’aigua que possibilitarà veure la circulació de l’aigua fins anar a parar al terreny o zona de riu.

3. L’àgora. Espai central i elevat, caracteritzat per una rampa espiral ascendent que dona accés als murets de pedra, col·locats a mode d’amfiteatre. Hi cabran unes 50 persones assegudes, per tal que es duguin a terme representacions de petit format o sessions de treball amb els alumnes. Al principi de la rampa hi haurà un tipi petit. Per garantir l’ombra en aquesta zona es plantaran arbres de copa àmplia i alts en el perímetre del costat sud.

4. La plaça. Zona davant de la porta de sortida al pati des de l’edifici principal. És el lloc de trobada, reunió. Es preveu condicionar l’espai amb un muret de pedra a mode de banc corregut i la col·locació d'una illa de papereres de fusta amb tres compartiments per incentivar el reciclatge. 

5. Aula a l’aire lliure. Es preveu la col·locació de cinc taules de fusta aprofitant l’existència d’una font a l’espai adjacent. Això permetrà habilitar aquest espai com a aula de plàstica, ciències o altres.

6. La muntanyeta. La seva configuració física permetria el desenvolupament d’un hort/ bosc productiu. Es preveu inicialment la plantació d'ametllers i algunes lleguminoses per enfilar-se en estructures piramidals. Serà l'àrea amb més arbres i arbustos del pati. En la zona perimetral es preveu la col·locació d’un tipi gran.

Espai de lleure i jocs de pilota. És la zona nord de paviment dur. Al voltant de la font hi anirà un joc d’aigua, s’hi posaran diverses jardineres, es reordenaran els bancs i se’n posaran de nous, de manera que s’afavoreixin les converses entre infants o usuaris de l’espai en horari extraescolar. També s’hi instal·larà dues cistelles de bàsquet per crear una àrea d'esbarjo connectada a la pista.

Es preveu també adequar i condicionar la zona pavimentada d’accés principal al pati des del carrer.

Escola Mestres Montaña

Al Mestres Montaña la proposta per al nou pati va sorgir de la comunitat educativa i es van recollir idees de l'alumnat i de l'equip de mestres. Com en el cas de l'EM Salvador Llobet, el projecte bàsic també va ser redactat per una arquitecta, en aquest cas Inara Hasanova Gasanova. El seu treball ha servit als tècnics municipals per redactar el projecte executiu. A partir de les propostes rebudes s'ha determinat una sèrie de temes preferents: resoldre les inundacions al pati infantil; separar físicament la pista i el pati on juguen els nens i les nenes petits; potenciar els desnivells perquè els nens i nenes poguessin escalar; disposar de llocs tranquils; fer practicable la font; diversificar les possibilitats de joc, etc.

El projecte estableix diferents zones principals:

• Zona central. A la sortida del pati dur es crea un espai ampli i diàfan que farà de distribuïdor per accedir a altres zones del pati de terra i que tindrà diferents usos: reunió, punt de partida de jocs en grup, jocs de pilota entre equips, espai per anar en bicicleta, etc. 

• Monticle petit. Es crea un desnivell amb terra, d'altura màxima de 90 cm, densament plantat. Es tracta de crear un espai semblant a un bosc natural en miniatura. S'instal·larà una passarel·la que pujarà i baixarà del monticle, habilitada també per a infants amb mobilitat reduïda. En el cim del monticle es crearà un túnel vegetal amb arbustos. 

• Sorral i zona de pedres. El sorral es disposarà com si fos un riu des del seu inici, en una font, i fins a la desembocadura, en un estany. A part del joc amb sorra i aigua aquesta zona permetrà una varietat d'activitats educatives relacionades amb medi ambient, fenòmens físics i enginyeria. Les plantes al voltant del sorral seran típiques de terrenys fluvials. La zona de pedres serveix per “desguassar” el sorral i jugar amb pedres.

Monticle gran. En aquest cas el desnivell té una altura màxima de 120 cm.  Igual que en el monticle petit, per poder ampliar l'àrea del desnivell, els arbres existents seran delimitats per unes pedres grans. Amb les mateixes pedres de còdol es formaran dos trams escalables. El monticle comptarà amb diverses escales i una rampa per lliscar cap avall. Els talussos se sembraran amb una barreja de plantes herbàcies. 

El reg de la vegetació dels dos patis es farà tot per degoteig. El drenatge serà natural fet a base de rases i pous de drenatge reblerts amb graves per tal que l'aigua de pluja retorni al subsòl.

La intenció és que les obres de remodelació de tots dos patis es puguin portar a terme abans d'acabar l'any.