Oberta la inscripció a la rua de comparses del Carnaval de Granollers

La rua de comparses es farà el diumenge 19 de febrer

11 de Gener 2023
+
Oberta la inscripció a la rua de comparses del Carnaval de Granollers

La rua de comparses del Carnaval de Granollers es farà el diumenge 19 de febrer de 2023 i els grups que hi vulguin participar cal que s’hi inscriguin abans del 10 de febrer.

La inscripció es pot tramitar electrònicament a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers. També es pot presentar presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, al carrer Sant Josep núm. 7, planta baixa.

Poden participar a la rua de comparses de Carnaval els grups o comparses formats per un mínim de 10 persones que poden anar acompanyats de vehicles d'una llargada màxima d'11 metres.

Les comparses que vulguin participar s’hauran d’inscriure presentant una instància genèrica on hi hauran de fer constar el nom de la comparsa, número de participants i si van en vehicle, descriure’n les característiques. S’hi prohibeix la utilització de qualsevol tipus d'element pirotècnic, així com objectes amb flama, torxes, etc. I les carrosses hauran de disposar d'un extintor. Els vehicles de suport s’hauran de guarnir d’acord amb el motiu de la comparsa per poder participar a la rua.

Per a més informació sobre la rua, consulteu la normativa a www.granollers.cat/carnaval o bé contacteu amb el Servei de Cultura de l'Ajuntament de Granollers a través del telèfon 93 842 66 83.