Obert el termini per demanar ajuts per a persones amb escassa capacitat econòmica que hagin de pagar l'IBIU

Es poden demanar fins al 31 de maig, inclòs.

25 de Maig 2016
+
Fins al 31 de maig inclòs es poden demanar a ajuts per a persones amb escassa capacitat econòmica per fer front a l'IBIU d'aquest any. La quantitat màxima dels ajuts serà de 200 euros per cada sol·licitud individual. No obstant aquest limit pot disminuir si el nombre de sol·licituds presentades superen la partida pressupostària per a aquesta subvenció que és de 100.000 euros.
Per rebre aquests ajuts caldrà complir unes determinades condicions com estar empadronat a Granollers abans del dia 1 de gener d'aquest any, constar com a contribuent de l'IBIU, estar al corrent de les obligacions tributàries, que no es tingui cap altre bé immoble i que el conjunt d'ingressos del sol·licitant no superi uns determinats ingressos bruts anuals, xifra que varia en funció del nombre de persones que viuen a l'habitatge o si hi ha una persona discapacitada o es tracta de famílies monoparentals.