La Secretaria General de l’Ajuntament considera contrària a la llei la consulta no referendària sobre el model de gestió de l’aigua

15 de Juny 2021
+

La consulta sol·licitada per la «Comissió promotora de la iniciativa ciutadana per a la consulta popular sobre la gestió directa del servei públic de subministrament d’aigua potable a Granollers» no es pot admetre a tràmit per incompliment de la Llei 10/2014 de consultes populars no referendàries, segons un informe emès per Secretaria. L’informe fa constar que la petició de la Comissió fa referència a una consulta sectorial no referendària i per l’àmbit d’actuació, que afecta tots els veïns de Granollers, requereix una consulta general o referendària, d'acord amb el que preveu la Llei 4/2010 de consultes populars per via de referèndum.


D’altra banda, l’informe indica als promotors la possibilitat d’iniciar la tramitació d’una consulta popular referendària, que s’hauria de fer a través d’una nova sol·licitud. El procediment estableix que s’hauria de presentar un aval de més de 6000 habitants (major al 10% de la població) i, un cop recollides les signatures, presentar la proposta de consulta popular al Ple de l’Ajuntament, que hauria d'aprovar-la per majoria absoluta. Tot seguit, la documentació relativa a l’expedient es tramet a la Generalitat de Catalunya, qui la fa arribar a l’Estat per tal que sigui autoritzada.

 


L’informe de Secretaria dona resposta a la petició efectuada per «Comissió promotora de la iniciativa ciutadana per a la consulta popular sobre la gestió directa del servei públic de subministrament d’aigua potable a Granollers», sobre la qual s’ha presentat tota la documentació requerida en el període comprès entre el 4 i el 20 de maig de 2021.