Granollers projecta una planta solar fotovoltaica per al consum col·lectiu d'infraestructures comarcals

El 54% de la producció fotovoltaica anirà destinada al subministrament elèctric de la planta de compostatge del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental i de l'estació depuradora d'aigües residuals del Consorci Besòs-Tordera

16 de Novembre 2022
+
L'alcaldessa, Alba Barnusell, i el diputat, Xesco Gomar, han encapçalat la presentació de la Planta solar fotovoltaica que s'instal·larà en aquests terrenys.

Aquest migdia l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, i el diputat d'Acció Climàtica, Xesco Gomar, han visitat l'emplaçament on s'ubicarà la planta solar del Polígon ambiental de Can Cabanyes, de 12.000 metres quadrats de superfície sobre terra, als terrenys de l'antic abocador municipal.

La planta solar fotovoltaica (PSFV) s'emmarca dins del projecte de recuperació del Pol ambiental de Can Cabanyes de Granollers. L'emplaçament de la PSFV es troba al nord-est de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals i limita a l'oest pel riu Congost a l'alçada de la zona que inclou els aiguamolls de Can Cabanyes, a l'altra banda de la llera.

La futura infraestructura tindrà una potència de 2,6 MW pic amb una producció anual estimada de 4.139 MWh i un estalvi d'emissions de 1.990 tones de CO₂.La planta fotovoltaica preveu la connexió a la xarxa i destinar el 54% de la producció fotovoltaica al subministrament elèctric de la planta de compostatge del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, i de l'estació depuradora d'aigües residuals, titularitat del Consorci Besòs-Tordera. El 46% restant anirà destinada a altres consumidors de l'entorn.


El projecte s'emmarca dins del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima de Granollers, aprovat el 2016, concretament dins de "Projectes i inversió per a l'adaptació al canvi climàtic". Entre les accions, hi ha la producció local d'energia neta, el desenvolupament d'iniciatives i projectes municipals d'instal·lacions fotovoltaiques per produir electricitat renovable, orientades a l'autoconsum. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, ha refermat el compromís de la ciutat "fem una aposta pel medi ambient i la sostenibilitat, per la transició cap a un model energètic més eficient, que contribueix a un estalvi econòmic i també d'emissions." També ha agraït el suport de la Diputació de Barcelona "que ens permet fer realitat un projecte que fa temps que estem construint".

Programa sectorial Renovables 2030

L'Ajuntament de Granollers ha obtingut un ajut de1,5 M€per construir laPSFVen elsmesos vinents. L'ajut s'emmarca en el Programa sectorial Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona de suport a les inversions locals pel clima amb l'objectiu de contribuir a assolir els objectius del nou Pacte de les Alcaldies al que s'estan comprometent els municipis de laprovíncia, que demanen una reducció del 44% de les emissions deCO₂per a l'any 2030 i assolir la neutralitat climàtica l'any 2050.


El Programa sectorial Renovables 2030, dotat fins al moment amb 50 milions d'euros, té perobjectiuimpulsar actuacions de caràcter emblemàtic, de gran escala i amb un impacte significatiu en la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i dels costos energètics locals. Les inversions són relatives a plantes fotovoltaiques, calderes de biomassa o enllumenat públic.
El programa, que es desplegarà fins al 2024, contempla finançar inversions perexecutarobres d'alt impacte contra el canvi climàtic.

La planta solar fotovoltaica per autoconsum compartit:

  • La potència instal·lada de la PSFV serà de 2,6 MWp/2,3 MWn amb connexió a la xarxa i acollida a la modalitat d'autoconsum amb excedents.
  • La producció estimada d'electricitat renovable que la planta generarà és de 4.139 MWh/any i l'estalvi d'emissions previst de 1.990,86 TnCO2/any, el que representa una intensitat climàtica de la inversió d'1,35 €/kgCO2.
  • Pressupost d'execució per contracte (PEC) de 2.688.764,98 euros (IVA inclòs)
  • Cofinançament atorgat per la Diputació de Barcelona d'1,5MEUR

Planta solar construïda en terra

  • Superfície: 12.054m²
  • Potència instal·lada: 2,6MWp/2,3Mwn
  • Producció estimada: 4.139.000kWh