El Plenari de la Xarxa d’Infància i Adolescència avança en la definició de les línies estratègiques pel 2018-2024

Una vuitantena de persones ha participat en la jornada celebrada aquest dilluns a la Biblioteca de Roca Umbert

20 de Febrer 2018
+

Aquest dilluns al matí s’ha celebrat a la Sala d’Actes de la Biblioteca de Roca Umbert una sessió plenària de la Xarxa d’Infància i Adolescència de Granollers. Una vuitantena d’agents de diversos àmbits de l’acció social vinculats amb els infants i els adolescents s’ha trobat amb la idea de treballar en xarxa per tirar endavant projectes compartits. L’alcalde Josep Mayoral ha afirmat que «l’objectiu és educar de manera integral i tenir present que els infants i els joves són ciutadans de primera i que, per tant, per construir la ciutat és imprescindible la seva mirada».

El plenari ha comptat amb una conferència de Jordi Collet, educador social i sociòleg de la Universitat de Vic, que ha presentat propostes per la millora de la comunicació en el treball quotidià i en l’acompanyament a l’èxit social. Tot seguit, s’han presentat dades sobre l’estat de la infància i l’adolescència, que serviran de base per al Pla Local 2018-2024, i s’ha fet un treball conjunt per a incorporar les diverses visions dels agents socials en aquest nou document.

Actualització del Pla Local de la Infància i l’Adolescència Granollers 2018-2024

L’actualització del Pla Local de la Infància i l’Adolescència (PLIA) pretén vetllar per l’interès dels infants i dels adolescents, com marca la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i adolescència, i incorporar noves visions per al 2018-2024. El Pla suposa un pas endavant en matèria de drets i deures dels infants i dels adolescents i en el seu benestar i s’està realitzant seguint un ampli procés participatiu. D’aquesta manera, hi participen a través de grups de treball tècnics municipals, famílies, entitats, agents socials, adolescents, el Consell dels Infants, etc.

La primera fase de l’actualització del PLIA ha comptat amb la revisió dels recursos associats als diferents àmbits del Pla (serveis socials, educació, esports, cultura, participació, salut, espai públic, lleure i oci, avaluació) i l’elaboració d’un mapa sociodemogràfic per a detectar les necessitats i que ajudi a enfocar les estratègies.

A la segona fase, de revisió d’estratègies i objectius, s’està treballant per elaborar un conjunt d’accions que s’emmarquen en els diversos eixos de treball. Dins d’aquesta fase s’inclou la feina feta en la sessió plenària de la Xarxa d’Infància i Adolescència d’aquest dilluns.

Tot plegat acabarà amb la presentació d’un document consensuat per les diferents parts que es durà a aprovació al ple. Aquest document haurà de donar resposta als principis bàsics del PLIA, un pla transversal que inclou la perspectiva de les diverses àrees municipals, respon a les estratègies d’actuació compartides, es treballa en xarxa i és flexible, dinàmic i inclusiu.

Així doncs, el Pla Local de la Infància i l’Adolescència de Granollers 2018-2024 vol esdevenir l’eix de vertebrador de totes les polítiques municipals i el punt de partida realista entre les potencialitats socials, educatives, inclusives i d’equitat que cal anar construint a la ciutat.