Avís per nivells moderats de contaminació per PM10 a tot Catalunya

Mentre duri aquesta situació es demana la col·laboració de la ciutadania per seguir diverses recomanacions

08 de Febrer 2024
+

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya ha emès un avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l'aire pel contaminant PM10 a tot Catalunya atès que:

 • La mitjana diària dels nivells de PM10 d’ahir han estat superiors al valor de 50 µg/m³ en més d’una estació de mesurament de la Zona de Protecció Especial.
 • La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui, donat que es preveu que les condicions de dispersió no milloraran significativament. 

En durà a terme un seguiment de l'evolució dels nivells i s'emetrà un nou comunicat quan es produeixin novetats del seu estat. L'avís es manté vigent fins al comunicat de finalització. Es podrà seguir l’estat de l’avís al web airenet.gencat.cat.

Mentre duri aquesta situació es demana la col·laboració de la ciutadania per seguir les següents recomanacions per reduir les emissions de PM10:

 • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
 • Utilitzar el transport públic.
 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l'horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).
 • Utilitzar el cotxe compartit.
 • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
 • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
 • Regulació de la climatització de les llars: a l'estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l'hivern baixar-la.
 • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa… evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres de les mateixes. 

En cas d'obres:

 • Racionalització de l'entrada i sortida de material i subministraments per tal de reduir la contaminació per partícules PM10.

 • Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb lones, o bé adoptar mesures d’eficàcia similar.

 • Minimitzar l’emissió de partícules en les operacions de càrrega i/o descàrrega de materials pulverulents amb camions o maquinària en apilaments, tremuges i similars.

 • Retirar periòdicament els materials que s’acumulen a les vies i zones de treball.

 • Intensificació de la neteja de vials afectats pel pas de vehicles i maquinària d’obra.

 • Intensificació de la neteja dels camions, maquinària i vehicles, especialment les rodes.

Mesures per a la indústria:

 • No realitzar processos com arrencades i postes a punt que no siguin imprescindibles i es pugin endarrerir.