Ajuts a les empreses per inversions de millora de l’eficiència energètica i el foment de l’energia renovable

La convocatòria estarà oberta fins al 6 de febrer i se subvencionaran inversions fetes entre l’1 de juny de 2022 i el 30 de juny de 2023

17 de Gener 2023
+

Fins al 6 de febrer estarà oberta la convocatòria d’ajuts a les empreses que hagin fet inversions per millorar l'eficiència energètica dels processos de producció, de les instal·lacions i de les edificacions, així com per fomentar la generació d’energia renovable als centres de treball. Els ajuts responen a la voluntat de l’Ajuntament de reduir les emissions de CO2 de l'atmosfera i descarbonitzar l’economia, en la lluita contra el canvi climàtic.

El pressupost total per aquesta línia d’ajuts és de 50.000 euros, que es repartiran proporcionalment entre totes les sol·licituds, segons els criteris especificats a les bases de la convocatòria. Es finançarà el 50 % de les despeses d'inversió realitzades per les empreses, entre l’1 de juny de 2022 i el 30 de juny de 2023, fins a un màxim de 5.000 euros, IVA exclòs.

Poden optar-hi les persones jurídiques que tinguin el centre de treball on es faci la inversió localitzat al municipi de Granollers, o les persones físiques residents a Granollers o que tinguin el local on declarin l’activitat econòmica situat a Granollers a 1 de gener de 2022.

Caldrà que les inversions estiguin acreditades a través d’un procés d'auditoria energètica, un sistema de gestió energètica ISO 50.001 o bé un informe signat per una persona experta en energia i que estigui acreditada amb alguna de les certificacions reconegudes per l’Institut Català de l’Energia.

Es poden consultar les bases de la convocatòria, el procés de sol·licitud i la documentació requerida a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers.