L’alcaldessa de Granollers signa el decret de delegació als regidors i regidores de l’equip de govern

19 de Juny 2023
+

Aquest dilluns 19 de juny, al matí, l’alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, ha signat la delegació de funcions de competències de l'alcaldia en els regidors i regidores de l’equip de govern.

Tot seguit, es relacionen les delegacions per àmbits:

ALCALDIA

Àmbit de Planificació estratègica: Martí Pujadas Ferrer

Àmbit de Comunicació i Imatge: Martí Pujadas Ferrer

Àmbit de Cooperació, Pau i Drets Humans: Álvaro Ferrer Vecilla

Àmbit de Transparència i Bon Govern: Francesc Arolas Pou

Àmbit de Processos Participatius: Martí Pujadas Ferrer

SERVEIS GENERALS

Àmbit d’Hisenda: Jordi Terrades Santacreu

Adjunt Àmbit d’Hisenda: Martí Pujadas Ferrer

Àmbit de Contractació i Patrimoni: Jordi Terrades Santacreu

Àmbit de Recursos Humans i Organització: Jordi Terrades Santacreu

Àmbit d’Atenció a la ciutadania: Francesc Arolas Pou

Àmbit de Transformació digital i Sistemes tecnològics: Álvaro Ferrer Vecilla

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Àmbit d’Urbanisme: Gemma Giménez Torres

Àmbit d’Obres, projectes i espais verds: Gemma Giménez Torres

Àmbit de Medi Ambient: Francesc Arolas Pou

Àmbit de Transició energètica i mobilitat: Juan M. Segovia Ramos

Àmbit d’Activitats, instal·lacions i Protecció civil: Juan M. Segovia Ramos

Àmbit de Via Pública, neteja i gestió de residus: Andrea Canelo Matito

Àmbit de Serveis municipals i manteniment: Andrea Canelo Matito

Àmbit d’Habitatge: Sergi Fernández Bernal

EDUCACIÓ I COHESIÓ

Àmbit d’Educació: Isabel Llorente Gutiérrez

Àmbit d’Esports: Álvaro Ferrer Vecilla

Àmbit de Salut pública i Consum: Francesc Arolas Pou

Àmbit de Serveis Socials i Gent Gran: Isabel Llorente Gutiérrez

Àmbit d’Igualtat de Gènere i LGTBI+: Maria Villegas Rueda

Àmbit d’Acció comunitària, civisme i barris: Rudy Benza Alegría

Àmbit d'Acollida i nova ciutadania: Rudy Benza Alegría

Àmbit de Seguretat Ciutadana: Rudy Benza Alegría

CREATIVITAT I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Àmbit de Cultura: Maria Villegas Rueda

Àmbit de Joventut: Martí Pujadas Ferrer

Àmbit d’Ocupació, Promoció Econòmica i Turisme: Cinta Aixendri Ruiz

Àmbit de Comerç i Relacions amb les empreses: Gemma Giménez Torres